Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Comissió Municipal Informativa de Via Pública 29/06/2005

Escoltar

Acta Comissió Municipal Informativa de Via Pública 29/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ÀREA DE VIA PÚBLICA

Acta de sessió ordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Data: 29 de Juny de 2005

Hora: De 09.00 a 10.40 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública.

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas Segura President

Sr. Genís Bargalló Vicepresident

Sr. Francesc Melero i Collado Vocal

Sr. Josep Lluís Martí Vocal

Sr. Josep Comas Vocal

Sr. Fermí Manchado Zambudio Vocal

Sr. Josep Vicenç Garcia Vocal

Sr. Lluís Miguel Clemente Marín, actuant com a tècnic i secretari

Excusats:

Sr. Paulí Mojedano Vocal

Sr. Jose Manuel López Vocal

Assisteixen com a tècnics

:

Sr. Joan Soler Serratosa Coordinador de l'Àrea de Via Pública

Sr. Joan. F. Giménez Cernuda Intendent-Major Cap de la Policia Local

Sr. Joan Miró Cap de Mobilitat

Sra. Montse Font Cap de Protecció Civil

 

Ordre del dia i desenvolupament de la reunió

Havent comprovat el President que els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució, declara oberta la sessió i s'examinen els diferents punts inclosos a l'ordre del dia.

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. S'aprova l'acta de 25 de Maig de 2005 .

  3. Donar compte dels decrets signats de Via Pública.
  4. Es dóna compte dels Decrets de Mobilitat i Seguretat i Prevenció compresos entre els dies 19/05/2005 i el 21/06/2005

  5. Línies d'actuació.

Mobilitat

3.2 Construcció d€aparcaments soterranis públics a la Plaça occitània i Plaça de Cerdanyola

El Senyor Bassas cedeix la paraula al Senyor César Fernández, qui comenta que aquest tema s€ha debatut a nivell de projecte en la CMI de Serveis Territorials i constava ja definit al Pla d€Aparcaments 2000-2005 . El senyor Cèsar Fernández , previ lliurament de documentació d€aquests aparcaments es defineix en el marc de la recerca de la iniciativa plenament privada per la seva construcció i explotació posterior.

D€acord amb el calendari lliurat les obres es preveuen finalitzar al març de 2007

Al parking de Plaça Occitania es preveu construir 176 places amb un cost de 13.300 € per plaça.

Al parking de la Plaça Cerdanyola seran 262 places amb un cost també proper als 14.000 € per plaça.

L€explotació es preveu per un termini de 50 anys, amb unes tarifes de venda de drets d€us màximes de 17.000 € més IVA i el lloguer 80 € més IVA/mes.

El Cánon d€explotació pel lloguer es de 2 €/mes.

3.1 Realització d€actuacions de millora a la xarxa de camins escolars.

Prèvia presentació pel Sr. Joan Miró, el Senyor Salvador Serra i el Sr. Alex Sola expliquen recalcant-se en un sistema de visió d€imatges el treball fet.

L€estudi es centra en set centres escolar de caràcter públic i privat (Escola Balmes, CEIP Camí del Mig, Mare de Deu de Lourdes, Escola Bressol Figuetes, Escola Bressol Mentxu, Escola Sant Antoni de Padua). Les actuacions de millora estudiades i proposades( millora senyalització, obra civil d€ampliació de voreres, il.luminació, pilones, etc.) que ascendeixen a 59.814 € poden ser objecte d€una subvenció de 40.000 € per part de la Generalitat que ha estat sol.licitada .

Protecció Civil

3.3 Revetlla de Sant Joan

Previ lliurament als assistents d€un informe explicatiu de les actuacions preventives desenvolupades que restarà incorporat a aquesta acta. La senyora Montse Font les explica donant-les als efectes de la present acta per reproduïdes.

4. Precs i Preguntes

El senyor J.L. Martí en relació a la festa del carrer de Sant Joan manifesta, que el seu desenvolupament va comportar mols problemes : desbordament dels organitzadors i les tanques de límit de foguera, moviments descontrolats de la gent pel calor de la foguera , i perill pels vianants per la circulació de vehicles al carrer San Pere manifestant la seva consideració de la necessitat d'una major vigilància policial i l'aplicació de majors mesures de prevenció.

 

Vist i plau

El president                                         El secretari

Ramon Bassas Segura                           Luís Miguel Clemente Marín

Mataró, 29 de Juny de 2005