Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Comissió Municipal Informativa Via Pública de 14/09/2005

Escoltar

Acta Comissió Municipal Informativa Via Pública de 14/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ÀREA DE VIA PÚBLICA

Acta de sessió ordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Data: 14 de setembre de 2005

Hora: De 09.00 a 10 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública.

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas Segura President

Sr. Genís Bargalló i Checa Vicepresident

Sr. Francesc Melero Collado Vocal

Sr. Fermí Manchado Zambudio Vocal

Sr. Josep Vicenç Garcia i Caurin Vocal

Sr. Carles Súnico Batchilleria Vocal

Sr. Josep Lluís Martíi Julià Vocal

Sr. Lluís Miguel Clemente Marín, actuant com a tècnic i secretari

Excusats:

Sr. Jose Manuel López Vocal

Sr. Josep Comas Valls Vocal

Assisteixen com a tècnics

:

Sr. Joan Soler Serratosa Coordinador de l'Àrea de Via Pública

Sr. Joan. F. Giménez Cernuda Intendent-Major Cap de la Policia Local

Sr. Joan Miró Cap de Mobilitat

Sra. Montse Font Cap de Protecció Civil

Ordre del dia i desenvolupament de la reunió

Havent comprovat el President que els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució, declara oberta la sessió i s'examinen els diferents punts inclosos a l'ordre del dia.

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova l'acta de 20 de juliol de 2005 .

 • Despatx oficial
 • Es dóna compte de la carta d'agraïment de la Federació de Municipis de Catalunya per l'organització i desenvolupament de la jornada de protecció civil i de la carta d'agraïment de la residència geriàtrica Laia a la ràpida actuació de bombers i policia local en un incendi que es va declarà a l'esmentada residència.

 • Donar compte dels decrets signats de Via Pública.
 • Es dóna compte dels Decrets de Mobilitat i Seguretat i Prevenció compresos entre els dies 15/07/2005 i el 1/08/2005

 • Línies d'actuació.
 • Mobilitat

  4.1 Actuacions de la setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005.

  Previ lliurament als assistent del document que explica detalladament les actuacions programades a la setmana de la mobilitat del 22 al 29 de setembre, el senyor Miró fa un repàs de les dotze actuacions previstes, del llocs on es desenvoluparan i l'horari fitxat.

  4.2 Contractació del servei de manteniment de la senyalització horitzontal i vertical a la ciutat de Mataró pels anys 2006 i 2007 .

  El senyor Miró explica que finalitzant la vigència del contracte esmentat el proper 31 de desembre, s'ha d'iniciar el procés per tal que l'u de gener el manteniment continuï. El pressupost és de 292.000 € amb una duració inicial de 2 anys.

  Protecció Civil

  4.3 Balanç de Les Santes 2005.

  Previ lliurament d'un detallat informe-resúm de l'activitat preventiva de Les Santes, la senyora Montse Font l'explica, destacant el menor número d'incidents

  El senyor Josep Lluís Martí , considera i explica la seva percepció que s'està produint un increment del consum de begudes alcohòliques per menors, i que resultaria convenient esbrinar i controlar els canals de venda i subministrament.

  Policia Local

  4.4 Donar Compte de la Junta Local de Seguretat de 21-7-2005.

  El senyor Bassas cedeix la paraula al senyor Juan F. Gimenez Cernuda, aquest explica que a la Junta Local es va tractar del dispositiu i operatiu de les Santes, i de l'estat de la Seguretat Ciutadana

  D'aquest ordre del dia destaca que l'estat de la seguretat ( avaluant el primer semestre de l'any ) es troba en un nivell força bo, amb un descens dels delictes prioritaris que situen a Mataró com una ciutat segura.

  El senyor Joan F. Giménez Cernuda, destaca que l'elevadíssim índex de resolució dels delictes i faltes denunciats i la continuïtat de l'execució d'operatius (que explica) contribueixen als bons índex de seguretat.

  En matèria de seguretat viària destaca un descens d'un 3,5% de l'accidentabilitat a juny de 2005 respecte al mateix període de l'any anterior i un increment de les denúncies de trànsit formulades en un 23,7%.

  Finalitza l'exposició destacant el compromís amb el contacte amb el ciutadà que ha portat a desenvolupar fins juny de 2005 un total de 13.000 accions de relació amb els ciutadans.

  5. Precs i Preguntes

  El senyor Josep Vicent García i Caurín comunica queixes dels veïns de la Pça Cuba, Francesc Macià i Peramas, preocupats per l'habitualitat en que és troben

  Pixades, miralls retrovisors trencats.

  El senyor Giménez Cernuda comunica que la Policia Local te una especial sensibilitat envers aquests actes, però hi ha una dificultat en la seva captació.

  El senyor Josep Lluís Martí pregunta si sobre el personal de vigilància privada dels concerts s'exerceixen controls, i en segon lloc si es té previst que les festes de barris s'exigeixi la presencia de personal de control o vigilància privats com exigirà properament la normativa que entrarà en vigor.

  El cap de Policia local informa sobre la primera pregunta que sí, que ho fa el cos de Mossos d'Esquadra .

  El senyor Bassas informa que el cap de Mossos d'Esquadra Antoni Flores des de aquest setembre ha estat destinat de cap del districte de Sants-Montjuic, i que el senyor Atilano Sánchez Comissari Principal del CNP de Mataró ha passat a segona activitat, informacions a les que el Sr. Bassas afegeix l'agraiment de l'Ajuntament pels serveis prestats a la Ciutat.

  El senyor Fermí Manchado, lliura als assistents l'informe sobre les mesures i activitats relacionades amb el carrer Berguedà.

  I sense més assumptes a tractar es declara finalitzada la sessió.

  Vist i plau

  El president El secretari

  Ramon Bassas Segura Luís Miguel Clemente Marín

  Mataró, 14 de setembre de 2005