Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell de Circulació i Transports de 15/09/2005

Escoltar

Acta del Consell de Circulació i Transports de 15/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 15 de setembre de 2005

Núm: 10

Caràcter: Extraordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons Cap Servei de Mobilitat

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Pedro Curado Bola ONCE

Santiago Liebana Suárez ONCE

Pilar Pujol Furriols Participació Ciutadana i Territori € Consell de Ciutat

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrero García Creu Roja de Mataró

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Antonio Lafuente Àlvarez Sindicat Comissions Obreres

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Anselmo G. Ruiz Gerència SARBUS / Empresa CASAS

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

 

Ordre del dia

 

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2006 del Servei de Mobilitat
 3. Programa d'Activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005
 4. Donar compte dels projectes d'aparcaments de la Plaça Occitània, Ronda Rafael Estrany i Parc de Cerdanyola
 5. Balanç del Servei Bus Platja 2005
 6. Temes sobrevinguts
 7. Precs i preguntes

 

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19:05 hores.

Lectura i aprovació de l'acta anterior

  El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, no formulant-se cap sol·licitud al respecte, pel que s'aprova l'acta anterior .

  Els Srs. Adolfo Pérez i Pedro Curado esmenten que no han rebut l'acta ni convocatoria per correu electrònic, als que se'ls contesta que deu ser un problema de servidor, i comunicaran noves adreces.

 1. Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2006 del Servei de Mobilitat
 2. La Sra. Pilar Pujol, de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, i responsable del procés participatiu d'elaboració del PAM 2006, explica els processos seguits en les elaboracions dels PAM dels darrers anys, i la introducció d'elements d'innovació en el model amb la finalitat de potenciar la participació ciutadana i de les entitats. Així mateix, per l'elaboració del PAM 2006, explica que des del mes de juny s'han dut a terme les diferents reunions dels Consells sectorials i unes sessions de formació al voltant del pressupost municipal, per tal que el proper dia 20 de setembre hi hagi una sessió de Treball del Consell de Ciutat, resultat de la qual es farà arribar al Govern.

  Amb la voluntat de recollir les opinions i propostes en referència al document de prioritats del Programa d'actuació municipal 2006, es demana als assistents l'elaboració de propostes, les quals es debaten i s'enmarquen en 4 grups principalment:

  a) Prioritzar i promocionar el transport públic (promoció a través del comerç, millorant la velocitat comercial, adaptació i eliminació barreres per minusvàlids, dotar de mecanismes de seguretat als taxistes...)

  b) L'atenció al vianant, millorant l'accessibilitat (millora voreres, aparcaments minusvàlids, carrers de vianants, xarxa camins escolars, comissió de seguiment de l'accessibilitat...)

  c) Millores a les infraestructures: Accés autopista, aparcament de camions, accions per reduir l'accidentabilitat, millora de la senyalització, carril bicicleta...

  d) Indisciplina viària : Impacte sobre la seguretat dels vianants...

  La Sra. Pilar Pujol explica que es poden fer arribar encara suggeriments i propostes pels canals establerts: les bústies de recollida de propostes, correu electrònic, web municipal, ...

 3. Programa d'Activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005
 4. El Sr. Joan Miró explica el programa de les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, el qual conté activitats ja consolidades a la setmana, com el taller d'acústica per a escolars i les sortides del col·lectiu Gent Gran de Mataró, així com de noves a l'estil de la campanya institucional "Al carrer tots hi pintem" en el que jugant amb el doble sentit de la frase, es convida als escolars a sortir al carrer a realitzar activitats de pintura. Es reparteix el programa d'activitats.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta si es tallarà cap carrer el dia 22, anomenat "Dia Sense Cotxes" al que el Sr. Vice-President contesta que no, ja que no es pot prohibir al ciutadà l'ús del vehicle, sinó que se l'ha d' incentivar a no abusar-ne.

  El Sr. Joan de Haro proposa que durant aquesta setmana hi hagi tolerància 0 vers la indisciplina viària, al que el Sr. Marco Antonio Fernàndez contesta que es podria donar una sensació recaptatòria, no adequada a la campanya.

 5. Donar compte dels projectes d'aparcaments de la Plaça Occitània, Ronda Rafael Estrany i Parc de Cerdanyola
 6. El Sr. Vice-President explica que ja hi ha concessionaris per realitzar els aparcaments de Parc de Cerdanyola i Plaça Occitània, que s'aprovarà l'adjudicació en el Ple d'octubre, que es preveuen el seu inici al mes de desembre i que estiguin finalitzats entre el 1er i 2on trimestre de 2007. Com sigui que aquests aparcaments seran executats i explotats a risc i ventura del concessionari durant 50 anys, el pressupost de Gintra destinat a aparcaments servirà per la construcció de l'aparcament de la Ronda Rafael Estrany.

  El Sr. Joan de Haro proposa que es miri de peatonalitzar la Plaça Occitània dins el projecte de l'aparcament, i que aquest aparcament sigui de rotació, al que el Sr. Vice-President li contesta que està previst que sigui per als residents de la zona, ja que hi ha constatada aquesta demanda, i que la rotació s'hauria de produir en zona blava en superficie.

  Sobre el quiosc de la ONCE situat a la Plaça, el Sr. Vice-President contesta al Sr. Pedro Curado que no hi haurà cap problema en reubicar el quiosc si és necessari.

 7. Balanç del Servei Bus Platja 2005
 8. El Sr. Jaume Bruguera exposa els resultats obtinguts pel Servei Bus Platja durant l'any 2005, que tenia les mateixes característiques de servei que a l'exercici 2004. S'ha constatat un petit increment de viatgers, fins a 3.999 viatgers el 2005 vers els 3851 viatgers que el 2004, encara que s'ha notat més usuaris el mes de juliol que el mes d'agost, ja que aquest mes ha fet més dies de mal temps.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que és un bon servei el poder accedir fins el mateix Passeig Marítim amb l'autobús, tot i que creu que s'ha de "castigar" més al vehicle privat, tot i que reconeix que les línies normals del Mataró BUS ja aproximen als usuaris al front marítim.

  El Sr. Leonardo Ávila exposa que també és normal tenir menys viatgers al mes d'agost, ja que normalment hi ha menys usuaris de la platja durant aquest mes, en termes generals.

  També ha explicat el Sr. Bruguera el servei Bus Nit de Focs de la Festa Major: va ser un servei entre les 10 hores i la 1 de la matinada, amb 23 voltes i 181 km comercials, amb un ús per part de 581 viatgers, molt semblant a l'any anterior. El servei va funcionar amb normalitat.

 9. Temes sobrevinguts
 10. No hi ha temes sobrevinguts.

 11. Precs i preguntes

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa la seva percepció de majors usuaris del servei de transport urbà Mataró Bus, al que el Sr. Bruguera exposa que hi ha un petit creixement que s'està mantenint entorn l'1%, tot i que el mes de setembre es copsa un major increment pel reforç de la línia 3 i pel reforç nocturn del servei. El Sr. Vice-President exposa que si la corba de creixement de viatgers s'està estabilitzant de forma plana, s'hauria de començar a plantejar el canvi de xarxa per d'aquí uns anys.

El Sr. Alonso Sánchez Aunion, pregunta sobre si es podria permetre l'accés, si mes no pels taxistes, des del carrer Santa Maria cap el carrer Nou, ja que aquest trajecte està prohibit actualment per la senyalització, al que se li respon que s'estudiarà la seva demanda.

El Sr. Alonso Sánchez Aunion exposa que hi ha rètols dels carrers en el sector les Hortes del Camí Ral, que estan situats de manera que és dificultosa la seva visió.

El Sr. Alonso Sánchez Aunion exposa que no hi ha cap prohibició per fer mitja volta a la Ronda Rocablanca a l'alçada del carrer Queralbs, al que se li contesta que està permesa la maniobra si no es realitzen maniobres marxa enrere, al que proposa prohibir uns aparcaments per fer el gir més fàcil, mesura que s'estudiarà amb deteniment.

El Sr. Alonso Sánchez Aunion pregunta sobre qui paga la sanció per no portar el cinturó de seguretat cordat, ja que el col·lectiu de taxistes dubten sobre si pot recaure a ells si el seu passatger no el du cordat, al que el Sr. Leonardo Ávila respon que és el passatger el que és sancionat per no dur-lo cordat.

El Sr. Adolfo Pérez exposa que s'hauria de revisar els dos vermells consecutius dels semàfors de Camí del Mig i Ronda Francesc Macià. També exposa el reclam d'alguns veïns sobre la necessitat de resituar la parada ALARONA de la Ronda Francesc Macià, ja que queda allunyada de l'altra situada en el mateix vial, i alguns usuaris exposen que queda lluny l'actual parada del seu punt de destí.

El Sr. Adolfo Pérez exposa, com a conductor dels autobusos, que es troba problemes de gir per la ubicació d'un contenidor de la brossa en la confluència dels carrers Tarragona i Gatassa, i per la disposició d'un tendal d'un comerç, al que se li contesta que es demanarà revisar aquesta situació.

El Sr. Antoni Roca exposa que el servei de megafonia del transport públic urbà no funciona, així com té problemes per utilitzar les rampes d'accessibilitat dels autobusos, pel que creu que les inversions que es realitzen no es fan de forma adequada, al que el Sr. Jaume Bruguera exposa que s'hi està treballant en perfeccionar el sistema de megafonia, ja que el sistema actual de funcionament amb el SAE resulta dóna problemes, però que hi ha personal dedicat en aquest assumpte, i que està previst resoldre el problema cap a finals d'any. Vers les plataformes mòbils, són sistemes que dónen molts problemes per la mecànica que tenen, i perquè són sistemes poc robusts davant de cops que poden patir, però que es realitza el seu manteniment.

El Sr. Antoni Roca exposa que no s'ha dut a terme de forma correcte el canvi de horaris a les parades, ja que ha trobat una amb el plànol mal situat, al que el Sr. Bruguera replica que el Sr. Roca generalitza per uns defectes concrets tota l'actuació i li demana que comuniqui detalladament en quina parada s'hi ha trobat aquest defecte, però que en general a totes les parades s'ha fet les millores de senyalització dels horaris i plànols que el Sr. Roca havia proposat.

El Sr. Antoni Roca reitera la seva queixa sobre l'accessibilitat a les parades de l'autobús, al que el Sr. Pedro Curado també afirma la mateixa opinió, afegint també que els semàfors acústics per a invidents no funcionen.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre la pilona del carrer del Rosselló i les obres de l'AV. Puig i Cadafalch, al que se li contesta que està previst l'inici d'aquestes obres pel mes d'octubre.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre els acords del Centre, al que el Sr. Vice-President contesta que s'ha arribat a un acord sobre l'horari de la pilona amb l'escola Cor de Maria, però que queden pendents acords amb els representants dels botiguers de la zona.

Es proposa el proper 15 de desembre com a data per la propera reunió del Consell de Mobilitat.

Finalment, es tanca la sessió a les 21:05 hores.

El conseller delegat de Mobilitat
(Vice-President del Consell )

Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 16 de setembre de 2005