Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Joventut. 12/04/2005

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Joventut. 12/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 12 d'abril de 2005

Núm.: 39

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Centre Cívic Pla d'en Boet

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano

Vicepresidenta

Consellera delegada de Joventut, Esports i Dona

Nonis Massaguer Ferrer

Directora del Pla Jove x Mataró

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Diana López Infantes

Grup Municipal PSC

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

Albert Ponsa Moreno

Grup Municipal ERC

Jordi Fernàndez Fàbregas

Grup Municipal CiU

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron Espinar

President

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

No hi assisteixen:

Oriol Burgada Mascaró

A títol personal

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Lluís Márquez Cobo

A títol personal

Sandra Farré Galceran

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Miquel Sánchez Solís

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Santi de Arcos

Creu Roja Joventut

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

Jesús López Canales

Grup Municipal PP

Ordre del dia

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Elecció dels representants del Consell Municipal de Joventut al Consell de Ciutat.
  3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. L'acta de la sessió anterior s'aprova sense cap esmena.

  3. Elecció dels representants del Consell Municipal de Joventut al Consell de Ciutat.
  4. L'única candidatura rebuda per representar el Consell Municipal de Joventut al Consell de Ciutat és la de l'Eloi Aymerich, que l'ha fet arribar per correu electrònic perquè en aquests moments està fent un Erasmus a Dinamarca. S'accepta la proposta de l'Eloi per unanimitat i s'acorda proposar a la Laura Moreno, que no és present a la sessió d'avui, de ser la segona representant del Consell al Consell de Ciutat.

    La consellera de Joventut exposa que el Consell de Mobilitat demana la participació d'algun membre del Consell de Joventut i que també està vacant la representació en el Consell de Seguretat i Prevenció. S'acorda incloure aquesta qüestió a l'ordre del dia de la propera sessió.

  5. Torn obert de paraules

Els membres presents a la sessió comenten l'efectivitat dels missatges SMS que han rebut avui mateix recordant-los la cita amb el Consell de Joventut, i s'acorda que en endavant aquest recordatori per SMS es farà sistemàticament el mateix dia de convocatòria del Consell.

Abans d'acabar, la vicepresidenta avança als membres del Consell la voluntat de fer un acte públic de presentació del Pla Jove x Mataró 2004-08, la data del qual encara no està determinada.

Sense més qüestions a tractar, la vicepresidenta aixeca la sessió.

La consellera delegada de Joventut,

Esports i Dona

Alícia Romero Llano

La secretària del Consell

 

Marta Loire i Fernàndez

Mataró, 29 d'abril de 2005