Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Joventut. 12/07/2005

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Joventut. 12/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL MUNICPAL DE JOVENTUT

Data: 12 de juliol de 2005

Núm.: 40

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Centre Cívic Pla d'en Boet

Hi assisteixen:

Ivan Pera Itxart

Vicepresident

Conseller delegat de Joventut i Esports

Nonis Massaguer Ferrer

Directora del Pla Jove x Mataró

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

Albert Ponsa Moreno

Grup Municipal ERC

Jordi Fernàndez Fàbregas

Grup Municipal CiU

Adam Alonso Bennett

Grup Municipal PP

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron Espinar

President

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

No hi assisteixen:

Oriol Burgada Mascaró

A títol personal

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Lluís Márquez Cobo

A títol personal

Sandra Farré Galceran

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Miquel Sánchez Solís

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Santi de Arcos

Creu Roja Joventut

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

Diana López Infantes

Grup Municipal PSC

 

Ordre del dia

 1. Presentació del nou regidor de Joventut, Sr. Ivan Pera Itxart.
 2. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 3. Informacions de les entitats.
 4. Presentació del procés de participació en l'elaboració del PAM i pressupost 2006 i del document de prioritats del govern municipal.
 5. Projecció sobre el Pla Jove x Mataró 2004-08.
 6. Torn obert de paraules.
 7. Cloenda del curs 2004-05.

Desenvolupament de la reunió

 1. Presentació del nou regidor de Joventut, Sr. Ivan Pera Itxart.
 2. El Sr. Ivan Pera es presenta com a nou regidor de Joventut i vicepresident del Consell. Aprofitant el fet que a la sessió d'avui s'incorpora un altre nou membre en representació del Grup Municipal PP, es fa una roda de presentació de tots els assistents.

 3. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 4. L'acta de la sessió anterior s'aprova sense cap esmena.

  En Jordi Fernàndez del Grup Municipal CiU fa notar que, tal com queda reflectit a l'acta, a la darrera sessió es va acordar d'incloure a l'ordre del dia de la present sessió un punt sobre la representació del Consell en els consells municipals de Mobilitat i Seguretat i Prevenció, cosa que no s'ha fet. La secretària del Consell demana disculpes per l'error i s'acorda d'incloure aquest punt a l'ordre del dia de la propera sessió.

 5. Informacions de les entitats.

 • En Miguel Guillén explica que, com a joves d'ICV-EuiA, estan treballant en aquests moments en la campanya pel nou Estatut i estan preparant la trobada d'estiu de Joves amb Iniciativa a Besalú.
 • L'Albert Ponsa explica que els joves d'ERC estan preparant l'Acampada Jove a St. Celoni.
 • L'Adam Alonso explica que des del PP estan fent campanya per incorporar gent jove al partit.

 1. Presentació del procés de participació en l'elaboració del PAM i pressupost 2006 i del document de prioritats del govern municipal.

El conseller de Joventut explica el procés d'elaboració participativa de l'avantprojecte de PAM i pressupost 2006, a partir de la documentació tramesa a tots els membres del Consell. Explica que aquest procés no es planteja com un model sinó com un procés de millora contínua, però és un procés complex que cal encetar amb cautela i possibilisme per tal que no fracassi sinó que es pugui anar millorant any rere any. En aquesta línia de millora contínua, enguany s'introdueix una innovació important que és el pressupost per programes (no per partides), que lliga els programes amb els imports econòmics corresponents de manera que es visualitzen millor les prioritats.

En aquest punt es produeix un diàleg sobre el Consell de Ciutat entre l'Eloi Aymerich, representant del Consell al Consell de Ciutat, i el conseller de Joventut:

 • l'Eloi critica la sobredosi d'informació que ja han començat a patir els membres d'aquest Consell, ja que han rebut cinc dossiers que fan impossible o poc operatiu el seu treball.
 • l'Ivan respon que s'ha enviat tota la informació a tots els membres del Consell de Ciutat perquè tinguin una visió global, però que s'està fent un esforç de simplificació, de facilitació i de pedagogia perquè són conscients de la dificultat d'aquests documents. D'altra banda, a cada consell (territorial o sectorial) es debat el que li és propi, però tothom té dret a dir el que vulgui en qualsevol dels altres àmbits.

 • l'Eloi pregunta on hem d'anar els membres del Consell de Joventut a dir i repetir que els joves volem que el Pla Jove x Mataró, que és molt valuós, s'apliqui realment.
 • l'Ivan respon que al Consell de Ciutat.
 • l'Eloi explica que a la sessió de constitució del Consell de Ciutat es va posar molt èmfasi en què el que sorgeixi del Consell s'apliqui, es porti a terme, i sobretot els plans que s'hagin elaborat de forma participativa. Per tant, l'Eloi proposa presentar el Pla Jove al Consell de Ciutat perquè se'l faci seu i insistir en què s'ha d'aplicar perquè s'ha fet participativament. Cal que el Consell de Ciutat digui públicament que el Pla Jove s'ha de prioritzar i que faci una demanda de compromís clar pels processos participatius com a prioritats polítiques. El Consell de Ciutat ha de fer el control i seguiment que el Pla Jove s'està aplicant, s'hi ha de donar compte del que s'està fent i del que es deixa de fer.
 • l'Ivan explica que aquestes funcions ja estan previstes al propi reglament com a funcions del Consell de Ciutat.

Finalment, l'Eloi fa la demanda, en nom del Consell de Joventut, que es pugui assistir com a públic oient, sense veu ni vot, a les sessions del Consell de Ciutat. S'acorda traslladar aquesta demanda al Servei de Participació Ciutadana i Territori.

El conseller Ivan Pera comenta que és una llàstima que el Consell Municipal de Joventut només tingui un representant al Consell de Ciutat €ja que la Laura Moreno no va acceptar la proposta de ser la segona representant€. Aquest fet té a veure amb el període de baixa participació pel qual està passant el propi Consell de Joventut. A partir del setembre caldrà, en conseqüència, fer un procés de reflexió sobre el Consell €en el marc de la reflexió global sobre els consells sectorials que ja s'està fent€, veure què passa i tornar a animar les entitats a participar en el Consell Municipal de Joventut.

 1. Projecció sobre el Pla Jove x Mataró 2004-08.
 2. A continuació es realitza la projecció d'algunes imatges de l'acte de presentació del Pla Jove x Mataró 2004-08, que va tenir lloc el dia 16 de juny de 2005 a Can Xalant, i de la vídeo creació sobre el Pla Jove realitzada per l'Eloi Aymerich amb motiu de l'acte de presentació.

 3. Torn obert de paraules.

 • En Víctor Xaubet, com a representant del Consell al Consell de Medi Ambient, demana que no tornin a coincidir les dates dels dos consells tal com ha passat en les dues darreres sessions dels dos òrgans.

 • En Pau Domínguez demana que el brollador que hi ha a l'entrada de l'antic Parc, que és només ornamental, s'aturi completament amb motiu de la sequera que estem patint i no només durant unes hores, com s'està fent en aquests moments. També demana que, com a mínim 1 autobús de cada línia de Mataró Bus, faci el recorregut en sentit invers a l'habitual.

 • En Jordi Fernàndez pregunta per la situació del nou espai que ha d'ocupar l'Espai Jove de La Llàntia i si passarà amb aquest nou espai el mateix que passa a l'Espai Jove de Cerdanyola, en què l'entitat Casal Xerinola es queixa que les activitats del Centre Cívic es mengen part de l'Espai Jove. La directora del Pla Jove respon que el projecte d'obres d'adequació d'aquest nou espai com a Espai Jove de La Llàntia, al qual s'ha incorporat alguna esmena a proposta de l'entitat Enlleura't, està en fase d'esborrany i que tan bon punt se n'hagi fet l'aprovació inicial es tornarà a portar al Consell de Joventut. El conseller de Joventut afegeix que, en el cas de l'Espai Jove de Cerdanyola, l'Ajuntament està treballant amb l'entitat per buscar solucions imaginatives i alternatives a la situació actual per tal que puguin fer la seva feina amb més comoditat, ja que, dels tres Espais Joves, el de Cerdanyola és el que necessita posar-se més al dia en aquest aspecte. Afegeix que els tres Espais Joves estan fent una feina fonamental de formació, d'integració, de cohesió€ i que l'ajuntament té la voluntat de donar-los el màxim de suport, però que per fer-ho cal gestionar els recursos de què disposem i posar-hi imaginació.

Sense més qüestions a tractar, el vicepresident aixeca la sessió.

 

El conseller delegat de Joventut i Esports

Ivan Pera Itxart

La secretària del Consell

Marta Loire i Fernàndez

Mataró, 29 de juliol de 2005