Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials 13/09/2005

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials 13/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 17.

Dia: 13 de setembre de 2005.

Hora: 9h.

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 

 1. Acta anterior del dia 30 d'agost de 2005,
 2. que inclou la rectificació dels membres assistents de l'acta de la sessió especial del 19 de juliol de 2005
 3. Despatx oficial
 4. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials.
 5. Llistat general

  1. Decrets de Serveis Territorials des del número 6820 fins al número 7156, des de la data 23.8.2005 fins a 6.9.2005.
  2. Urbanisme

  3. MARIA DOLORES ESCOLA COMAS € PROMOCIONES SAUIPE, SL. € NURIA ABRIL MASSUET € LLARS EXCLUSIVES DEL MARESME, SL. € PROMOEGARA 99, SL. € SUSANA RUBIÑO GUERRERO I DAVID SANCHEZ ROMANO € PRANCER SERVICES, SL. € RIFOSA DE MATARO, SL. € PROMOCIONS ANTIC ILURO, SL. € CARMEN CASTILLO TRUJILLO € UTADELL DESARROLLO Y FOMENTO, SL. € LINMING CHEN € LLUIS SURIÑACH ARDERIU.
  4. Ciutat Sostenible

  5. HABITATGES CAPELLANETS, SL. € TRANSACCIONES TEXTILES ILTEX, SL. € CAROL MANRESA, SL. € JOSE LUIS CUADROS CANGANA € 2002 INVESTMAR GRUP, SL. € MARTIN MARTINEZ TEJEDOR.

   

 6. Línies d'actuació.
 7. Obres

  1. Presentació del Projecte executiu d'escola bressol " El Menuts" a Cal Collut" en la convocatòria del Departament de Governació i Administracions Públiques, segons l'Ordre GAP 314/2005 de 18 de juliol, de selecció d'actuacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER, anualitat 2006.
  2. Proposta d'adjudicació de les obres del Projecte d'urbanització de La Fornenca, pel que fa referència a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació d'enllumenat públic.
  3. Proposta d'adjudicació del treballs de control de qualitat de les obres del Projecte d'urbanització de La Fornenca, pel que fa referència a la xarxa de clavegueram i a la instal·lació d'enllumenat públic.
  4. Proposta d'adjudicació del projecte executiu d'ordenació dels talussos del carrer ciutat de Tàrrega i el Salvador.MODIFICACIÓ JUNY 2005.
  5. Proposta d'adjudicació del Projecte executiu de la rehabilitació de la Nau de la Cooperativa "La obrera Mataronense", obra de l'arquitecte Antoni Gaudí i acabament de la plaça.MODIFICAT 2005.
  6. Proposta d'adjudicació de les obres del Projecte de condicionament de la pista esportiva CEIP Tomàs Viñas.
  7. Proposta d'adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres Projecte de condicionament de la pista esportiva CEIP Tomàs Viñas.
  8. Proposta d'adjudicació de les obres del Projecte tècnic d'execució del nou equipament cívic de la participació per a entitats veïnals del barri de Cerdanyola.
  9. Manteniment

  10. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del contracte pel subministrament d'arbres pel Viver Municipal durant els anys 2006 i 2007.
  11. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del contracte pel subministrament de gespitoses, adobs, productes fitosanitaris i altres pel Viver Municipal durant els anys 2006 i 2007.

 8. Junta de Govern Local
 9. Obres

  1. Aprovació inicial del Projecte executiu de substitució parcial de la coberta del convent, situat al carrer Sant Josep núm. 9.
  2. Presentació d'al·legacions a la formulació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, sol·licitant la inclusió de l'actuació la Construcció d'un local social al carrer València en l'anualitat 2006, programada inicialment per l'any 2007, per motius d'interès públic.
  3. Urbanisme

  4. Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de les edificacions situades a l'illa A1-A1'del Pla parcial "Roques Albes".

 10. Precs i preguntes.

 

 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró, 9 de setembre de 2005.

 

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI