Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials 19/07/2005

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials 19/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 15.

Dia: 19 de juliol de 2005.

Hora: 9.30h. (a continuació de la sessió especial convocada per a les 9h.)

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 1. Acta anterior del dia 5 de juliol de 2005.
 2. Despatx oficial
 3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials.
 4. Llistat general

  1. Decrets de Serveis Territorials des del número 5599 fins al número 6011, des de la data 29.06.2005 fins a 12.07.2005.
  2. Urbanisme

  3. PROYECTOS RIAL, SL. € ROFISO, SL. MARESME PARK 2000, SL. € ASSESSORIA MERELAY, SL. € MANUEL FERNANDEZ RIBAS € MIQUEL BADIA SALA € VICENTE NAVAS GARCIA € CONSORCI SANITARI DEL MARESME € FRANCESC RAMOS ALIAGA € ESMONT, SL. € BRICA, SA. € JUAN SANCHEZ RUIZ I JOSE FERNANDEZ CARRILLO € RONDA DE D'ALT, SA. € TRADECA, SA. € PROMOEGARA 99, SL. € MARIA JOSE SALAS RIERA € GOMSERRA, SL. € ILURBLAU, SA. € VAESPI PROMOCIONS, SL.
  4. Ciutat Sostenible

  5. QUALITAT DE CONSTRUCCIÓ Q.C, SL. € ELECTRICA INDUSTRIAL DEL MARESME, SA. € JUAN NAYA MARQUEZ.

   

 5. Línies d'actuació.
 6. Obres

  1. Proposta d'adjudicació dels treballs de Projecte d'instal·lacions de Can Boada .
  2. Proposta d'adjudicació de les obres del Projecte de reurbanització del carrer Moles.
  3. Proposta d'adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres del projecte de reurbanització del carrer Moles.
  4. Proposta d'adjudicació de les obres del Projecte d'urbanització de la Ronda Rafael Estrany.
  5. Proposta d'adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres del Projecte d'urbanització de la Ronda Rafael Estrany.
  6. Proposta de modificació del preu del contracte administratiu d'assistència tècnica formalitzat amb un arquitecte tècnic per portar la direcció d'execució, programa control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte modificat de les obres de rehabilitació de la nau Gaudí.
  7. Proposta d'aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga.
  8. Ciutat Sostenible

  9. Informar sobre la substitució dels següents membres del Consell Municipal de Medi Ambient:
  10. Al Sr. Xavier Palomer i Tarridas en representació de la secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró, per la senyora Rosa Maria Alentorn Farré.

   Al Sr. Joaquim Camprubí i Cabané en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, pel Sr. Víctor Vall-llovera i Roura.

   Al Sr. Jesús Nieto i Carbonell en representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), pel Sr. Javier Sánchez del Campo.

   La substitució del Sr. Josep Filbà i Esquerra, membre substitut en representació de la Unió de Botiguers de Mataró, pel Sr. Juli Salvadó Lleonart.

   Manteniment

  11. Proposta d'adjudicació dels treballs de renovació de paviments de l'avinguda del Velòdrom i els carrers Nou de la Mercè, de València i de Mare de Déu de la Cisa.

   

 7. Junta de Govern Local
 8. Obres

  1. Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització de la plaça Beat Salvador i els carrers Na Pau i Don Magí de Vilallonga .
  2. Aprovació del Projecte executiu d'ordenació dels talussos del carrers Ciutat de Tàrrega i el Salvador. Modificació juny 2005 amb incorporació de les troballes arqueològiques.
  3. Urbanisme

  4. Aprovació inicial del Pla Especial de Millora Urbana EL RENGLE.
  5. Ratificació del conveni entre Ajuntament/PUMSA/GOMSERRA SL, sobre la construcció d'un aparcament públic al subsòl de la zona verda de la UA-37 avinguda Jaume Recoder.
  6. Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64, nau 26.
  7. Ordre de retirada de rètol al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r.
  8. Ordre de retirada de rètol a la rda. Cerdanya, 1 bxs.
  9. Ordre de retirada dels elements decoratius del coronament de l'edifici al c. Vicenç Puig, 9.
  10. Ordre de retirada del cobert en pati interior al c. Hernán Cortés, 36-38, 1r 3ª.
  11. Ordre de reposició del pati que s'ha buidat i construït al c. Salvador Espriu, 95.
  12. Ordre de reposició del pati que s'ha buidat i construït al c. Salvador Espriu, 93.
  13. Manteniment

  14. Ratificació de les sol·licituds a la Generalitat de Catalunya de subvenció per les renovacions de diversos enllumenats públics.
  15. Aprovació inicial del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el passeig de Carles Padrós.
  16. Aprovació inicial del projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada.
  17. Aprovació inicial del projecte de renovació de les instal·lacions elèctriques a l'Institut Municipal Miquel Biada a realitzar en dues fases.
  18. Aprovació de l'acta de recepció de les obres de renovació d'enllumenat públic del quadre "MI" (passatge de l'Empordà, passatge Urgell, carrers Pla de Bages, Penedès, Maria Auxiliadora, Sant Doménico Savio, del Sol, de les Agudes, de la Verge de la Fuensanta, del Montseny, de la Verge de las Maravillas, de Calassanç Marqués i trams de Burriac i de la Gatassa).

   

 9. Precs i preguntes.

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró, 15 de juliol de 2005.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI DE VIDRE.