Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública 27/04/2005

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública 27/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA

 

Dia: Dimecres, 27 d€abril de 2005.

Hora: 9 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11

1. Lectura i aprovació del  acte de les sessió anterior.

2. Donar compte dels decrets signats de Via Pública.

3. Línies d'actuació.

Protecció Civil

3.1 Presentació del projecte de manual de Pla de Sismes

3.2 Presentació del projecte de manual d€actuació per nevades.

Mobilitat

3.3 Presentació de la liquidació de l€exercici pressupostari 2004 del servei municipal del bus.

Policia Local

3.4 Felicitacions als membres de la Policia Local

3.5 Estadística trimestral del servei de suport logístic a la circulació.

4.      Precs i Preguntes.

 

El secretari de la CMI de Via Pública

Luís M. Clemente Marín

Mataró, 20 d€abril de 2005

 

===========================================================

ÀREA DE VIA PÚBLICA

Acta de sessió ordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Data: 27 d€abril de 2005

Hora: De 09.00 a 9.45 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública.

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas Segura President

Sr. Genís Bargalló Vicepresident

Sr. Francesc Melero i Collado Vocal

Sr. Josep Vicenç Garcia Vocal

Sr. Josep Lluís Martí Vocal

Sr. José Manuel López Vocal

Sr. Josep Comas Vocal

Sr. Lluís Miguel Clemente Marín, actuant com a tècnic i secretari

Excusats:

Sr. Fermí Manchado Zambudio Vocal

Sr. Paulí Mojedano Vocal

Assisteixen com a tècnics

:

Sr. Joan Soler Serratosa Coordinador de l'Àrea de Via Pública

Sr. Joan. F. Giménez Cernuda Cap de la Policia Local

Sr. Joan Miró Cap de Mobilitat

Sra. Montse Font Cap de Protecció Civil

Ordre del dia i desenvolupament de la reunió

Havent comprovat el President que els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució, declara oberta la sessió i s'examinen els diferents punts inclosos a l'ordre del dia.

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova l'acta de 30.03.2005 .

 • Donar compte dels decrets signats de Via Pública.
 • Es donen per assebentats dels Decrets de L€Area compresos entre el 2310 i 3113

  3. Línies d'actuació.

  Protecció Civil

  3.1 Presentació del projecte de manual de Pla de Sismes

  3.2 Presentació del projecte de manual d€actuació per nevades

  El Sr. Ramon Bassas, previ lliurament de la documentació relativa als manuals comenta que la voluntat es presentar-ho a la aprovació la propera Sessió de la Comissió i convida als assistents a avaluar el document i presentar si és el cas suggeriments.

  Mobilitat

  3.3 Presentació de la liquidació de l€exercici pressuposteri 2004 del servei municipal del bus

  Es cedeix la paraula al Sr. Joan Miró que un cop lliurat un resum dels càlculs del pressupost explica amb detall el seu contingut.

  La subvenció total ascendeix a 1.793.296,91 €

  Policia Local

  3.4 Felicitacions als membres de la Policia Local

  El Sr. J.F. Gimenez i Cernuda, explica que el dia 10 es farà la celebració del dia de la Policia Local . A l€acte es procedirà a felicitar a membres del cos de Mossos d€Esquadra, membres de la Policia Local, i funcionaris de l€Ajuntament de Mataró, amb aquesta finalitat es dictarà decret de felicitació.

  3.5 Estadistica trimestral del servei de suport logístic a la circulació

  Previ lliurament als assistents del resum estadístic el Sr. J.F. Gimenez Cernuda explica que respecte al primer trimestre del any anterior les retirades al 2005 s€han incrementat un 3% amb un total de 4.268 retirades.

  1. Precs i Preguntes

  Amb caràcter previ es dona compte de les felicitacions pels Mossos d€Esquadra al Sr. Lluís Clemente , Marcos Carpintero, Nieto Quesada i el Cap de jardineria Sr. Carbonell

  Així mateix es manifesta la proposta per Diploma de l €Assemblea Catalana de la Creu Roja a la Sra. Montse Font

  A preguntes del Sr. J. Luís Martí qui reflexiona sobre la no discriminació de la retirada de grua en les zones de càrrega i descàrrega se€l informa que actualment el 100% de les zones de càrrega i descàrrega estan senyalitzades amb senyals indicatives d€actuació preferent de la grua.

  I no havent més temes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

  Vist i plau

  El president El secretari

  Ramon Bassas Segura Luís Miguel Clemente Marín

  Mataró, 27 d€abril de 2005