Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 18/03/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 18/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2231/2005 de 15 de març

Assumpte:Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 18 de març de 2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIVENDRES 18 DE MARÇ DE 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de març de 2005

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de lampisteria i electricitat als edificis municipals, edificis escolars i cementiris municipals de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys (del 01/05/2005 al 30/04/2007), mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de tres vehicles turisme per a la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i es convoca licitació.

5 Adjudicar les obres de rehabilitació del cementiri dels "Caputxins", fase IV, a favor de l'empresa "Cons-Te, SL".

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Aprovació inicial del Projecte constructiu de reurbanització del carrer d'en Moles

-Servei d'Urbanisme-

7 Aprovació inicial de l'estudi de detall carrer andalús 2-4 / Torrent de la Pólvora 169.

8 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable del carrer Pacheco 45.

9 Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Marià Ribas, 30, 4t 1ª.

10 Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Esteve Albert, 31, 5è 1ª.

11 Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Mossèn Jaume Sala, 18, 7è 7ª.

12 Ordre de retirada de rètols i tendal-marquesina a l'av. Maresme, 531 bxs.

13 Ordre de retirada d'aparell aire condicionat al c. Miquel Biada, 85 bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al c. Carrasco i Formiguera, 21 bxs.

15 Ordre de retirada de rètols a l'av. Puig i Cadafalch, 218 bxs.

16 Ordre de retirada de rètols al c. Ramon Berenguer III, 23 bxs.

17 Ordre de retirada de rètols al c. de la Repuntadora, 2-6, 1r.

 

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor