Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 15/12/2005

Escoltar

Mesa de Contractació. 15/12/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 15 de novembre de 2005

Hora: 9:00 hores

Lloc: sala de reunions d'El Carreró 13-15 (1r subterrani)

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques

.

2.1.- Exp. 323/2005: execució de la fase segona del projecte de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada (IME).

2.2.- Exp. 130/2005: servei de conservació i manteniment de solars municipals utilitzats com a estacionaments d'ús públic.

3.- Proposta adjudicació

.

3.1.- Exp. 90/2005: millora de la urbanització dels c. Germans Castanyer, Sor Lucil·la i el tram de Rafael Carreras entre el c. Sor Lucil·la i la Ctra. de Mata, a favor de l'empresa "Construcciones Deumal, SA", fins un import de 92.900'00 €

3.2.- Exp. 110/2005: conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Bor Señalizaciones y Complementos, SL" fins un import de 584.000'00 € pels dos anys de durada del contracte.

3.3.- Exp. 121/2005: manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, se senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e instalaciones, SA (ACISA)" fins un import de 300.000'00 € pels dos anys de durada del contracte.

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 12 de desembre de 2005