Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació 21/04/2005

Escoltar

Mesa de Contractació 21/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 21 d'abril de 2005 

Hora: 09:00 hores 

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, 13-15, 1r soterrani 

Ordre del dia.

1. Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2. Obertura de pliques.

2.1. Exp. 29/2005: Servei de lampisteria i electricitat.

3. Proposta adjudicació.

3.1. Exp. 5/2005: subministrament de vestuari per la Policia Local, a favor de "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA", fins un pressupost de 65.984'48 €.

3.2. Exp. 10/2005: obres de renovació de l'enllumenat públic del Parc Central vell, a favor de l'empresa "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA", fins un import de 157.758'28 €.

3.3. Exp. 20/2005: contractació d'una mútua de seguretat social per a la cobertura de contingències i riscos professionals per accidents de treball i malalties professionals del personal de l'Ajuntament, a favor de la mútua "FREMAP Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 61".

 

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 19 d'abril de 2005