Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del Dia complementaria del Ple ordinari del 08/09/2005

Escoltar

Ordre del Dia complementaria del Ple ordinari del 08/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7057/2005 de 6 de setembre

Assumpte:

Ordre del Dia complementaria.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

Ha estat detectat dos errors a l'ordre del dia disposat per a la celebració del Ple ordinari del 8 de setembre de 2005. En concret els punts núm. 30 i 31 no havien de figurar a l'ordre del dia per raons diverses. El punt núm. 30 sobre la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura és una repetició del punt núm. 26 de l'ordre del dia del Ple de 7 de juliol de 2005, en el qual va ser aprovada aquesta proposta. Respecte al punt núm. 31 sobre la proposta de resolució que presentava el grup municipal de CiU referent als ajuts i actuacions per a promoure la instal.lació d'ascensors als pisos antics de Mataró, el representant del grup municipal de CiU a la Junta de Portaveus va proposar que quedés sobre la taula per continuar treballant una proposta de consens, raó per la qual tampoc hauria de figurar a l'ordre del dia.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Unic.-

Modificar el decret d'alcaldia núm.7056/2005 de 5 de setembre, aprovant la convocatòria i ordre del dia del Ple ordinari de 8 de setembre de 2005, en el sentit de suprimir de l'ordre del dia els punts núm. 30 i 31.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor