Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari 24/01/2005

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari 24/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

442/2005 de 20 de gener

Assumpte:Convocatòria Ple extraordinari 24 de gener de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 24 de gener de 2005, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig dels membres de les meses electorals per al Referèndum Constitució Europea de   20 de febrer de 2005.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor