Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari urgent 05/05/2005

Escoltar

Ple Municipal extraordinari urgent 05/05/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3937/2005 de 4 de maig

Assumpte:

Convocatòria Ple Municipal extraordinari urgent 5 de maig de 2005.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dijous 5 de maig de 2005, a les 18,30 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del caràcter urgent del Ple extraordinari.

2. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Antoni Civit i Rey a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERA

Manuel Monfort Pastor