Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària de la reunió del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró 22/06/2005

Escoltar

Sessió ordinària de la reunió del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró 22/06/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Convocatòria i ordre del dia.

Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró

Per indicació de la Sra. Presidenta, es convoca la sessió ordinària de la reunió del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Dia: dimecres, 22 de juny de 2005

Hora: 19:30h

Lloc: Sala de Juntes de l'Escola

 

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informes de la Direcció.
  3. Informes de la Gerència.
  4. Proposta al Ple de l'Excm. Ajuntament, d'elevació del nomenament del Director a la UPC.
  5. Aprovació, si escau, de l'estudi organitzatiu i de valoració de llocs de treball del personal d'administració i serveis. Relació de llocs de treball i plantilla.
  6. Ratificació, si escau, de l'ordenança fiscal de la taxa d'ensenyament reglat de l'EUP de Mataró, curs 2005/06.
  7. Informació i ratificació, si escau, de resolucions de la Presidència.
  8. Assumptes sobrevinguts.
  9. Precs i preguntes.

 

El secretari

Juan García Ramírez

Mataró, 17 de juny de 2005