Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 07/02/2006

Escoltar

Acta Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 07/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Núm. de sessió: 39

Caràcter: ordinari

Dia: 7 de febrer de 2006

Horari: de 19:50 h a 20:45 h

Hi assisteixen:

Esteve Terradas Yus vice-president (per delegació de l'Alcalde) Conseller-delegat de Presidència

Josepa Rivas Gimeno vocal Grup Municipal d'ERC

Joaquim Montserrat Bartra vocal As. d'Amics del Bisbe Joan Godayol

Ana Maria Gómez Cantador vocal As. Catalana d'Amics del Poble Saharauí

Sheriff Jarju vocal As. Club Jama Kaffo

Francesc Vea Castells vocal As. d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

Joaquim Tarragó Roqueta vocal As. Haribala

Esteban Martínez vocal Fundació Pau i Solidaritat

Jeroni Escoda Canals vocal Fundació Grup Tercer Món-Mataró

Ramon Domenich Puyol vocal Assemblea local de la Creu Roja

Xavier Manté Bartra vocal Persona de reconegut prestigi

Arturo Fernández Jaria vocal SED-Mataró

M. Àngels Briansó Montoro vocal Cap de la secció de Civisme i Cooperació

M. Dolors Fernàndez Alegre vocal Tècnica de cooperació i secretària tècnica

S'excusen:

Joan Antoni Barón Espinar president Alcalde-president

M. Rosa Cuscó i Alberó vice-presidenta Consellera delegada de Participació, Cooperació i Dona

Antoni Guirao Motis vocal Grup Municipal d'ICV-EUiA

Núria Gil vocal As. ANAFA

Raquel Prados Fernàndez vocal Fundació Intermón-Oxfam

No hi assisteixen:

Genoveva Andreu i Lahoz vocal Grup Municipal del PSC

Antoni Castellvi Mayans vocal Grup Municipal de CiU

M. Carme Corpas Viñals vocal Grup Municipal del PP

Jaume Bruguera Castellnou vocal Coral Primavera per la Pau

Josep Sivilla vocal Federació As. De Veïns

Michel Badji vocal As. Planeta

Juju Sumundu vocal As. Sabusire

Momodou Sillah vocal As. al Sandaga

Antoni Roy vocal As. Amics de la República Dominicana

 

Desenvolupament de la sessió:

Abans de passar al primer punt de l'ordre del dia, el senyor Esteve Terradas informa que avui, per delegació de l'alcalde, substitueix a la M. Rosa Cuscó que es troba de baixa.

 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del 15 de març de 2005

 • S'aprova l'acta.

2. Pla Director. Aportacions de les entitats al document que us adjuntem.

 • La senyora M. Àngels Briansó presenta el document del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament i informa que el document està en la fase de rebre les esmenes i aportacions, tant per part dels grups municipals com de les entitats que formen part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Les esmenes o aportacions s'han de presentar per escrit i el termini és el 20 de febrer.
 • Tot seguit el senyor Esteve Terradas passa la paraula al senyor Alfons Sancho que ha estat l'assessor en tot el procés d'elaboració del Pla Director.
 • El senyor Alfons Sancho comenta que el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament per una banda reflecteix el que ja s'està fent, i es proposa un salt qualitatiu. Repassa els diferents punts que contempla el Pla.

Ressalta el tema de la Sensibilització i comenta que una de les propostes és l'elaboració d'un Pla Municipal de sensibilització. Proposa que el tema de solidaritat i cooperació es treballi transversalment dins de les diferents àrees de l'Ajuntament.

Finalment, comenta que el Pla de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament és un punt de partida que caldrà anar revisant per anar-lo adequant a les noves necessitats.

 • El senyor Esteve Terradas fa esment del calendari que contempla el Pla fins la seva aprovació, i passa la paraula als membres del Consell perquè puguin fer les seves aportacions.
 • El senyor Joaquim Tarragó expressa que el document li sembla bé.
 • El senyor Jeroni Escoda comenta que ja va fer les aportacions necessàries en les diferents reunions de la comissió de treball en què formava part.
 • El senyor Esteban Martínez informa que la Fundació Pau i Solidaritat farà les aportacions per escrit abans del 20 de febrer.

El senyor Esteve Terradas agraeix la presència del senyor Alfons Sancho, i aquest s'acomiada dels assistents.

 

3. Pla de sensibilització. Creació d'una comissió de treball

 • El senyor Esteve Terradas informa que un dels punts que es destaca en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament és l'elaboració d'un Pla Municipal de Sensibilització. Es proposa la creació d'una Comissió per treballar-ho.
 • Es proposen les següents persones: la senyora Ana Maria Gómez i els senyors Xavier Manté, Jeroni Escoda, Joaquim Montserrat, Esteban Martínez i Sheriff Jarju.
 • La primera reunió es concretarà per després de Setmana Santa.

   

  4. Informació de les entitats

  • As. Amics de l'Escola Pia al Senegal

  • El senyor Francesc Vea informa que estan elaborant el nou projecte "Construcció d'un centre Social i Comunitari a Kabrouse" al Departament d'Oussouye que durarà dos exercicis amb un pressupost d'uns 233.000 euros.
   • Informa que a les Jornades de Futbol Solidari que es van organitzar els dies 18 i 19 de desembre es va recaptar aproximadament uns 9.000 euros.

   • Creu Roja

   • El senyor Ramon Domenich informa que actualment no tenen cap campanya en marxa.
    • Fundació Grup Tercer Món-Mataró
    • El senyor Jeroni Escoda informa de les xerrades que s'han portat a terme:
    • "Les revoltes franceses. Joves, marginació" a càrrec del periodista Joan Catà. (30 de novembre de 2005).
    • "Comerç Just" a càrrec del senyor Toni Codina de SETEM.(1 de febrer de 2006).
    • Festival de l'Escola de Música Cabezudo al Monumental, i la recaptació va anar a càrrec de la Fundació Grup Tercer Món-Mataró. Es van recaptar uns 800 euros. (5 de febrer de 2006).
    • Les properes xerrades previstes són:
    • "Banca ètica", la primera setmana de març.
    • Cicle de 3 xerrades sobre la problemàtica de la gent que viu en el desert.
    • També informa que l'exposició sobre el Comerç Just ha estat exposada a la Biblioteca Pompeu Fabra, a l'escola dels Maristes, a la Jornada de Futbol Solidari a Santa Anna i a Malgrat. Properament s'exposarà als municipis de Sant Vicenç de Montalt, Alella, i al Centre d'Ensenyament de Mataró Cor de Maria.
    • Explica que la Botiga Solidaria durant l'any 2005 ha tingut un 6% més de vendes .

    • SED-Mataró

    • El senyor Arturo informa de la Campanya Mà Oberta que es va portar a terme els dies 3 i 4 de gener. Es van recaptar uns 5.000 euros. Aquesta quantitat es va repartir amb institucions de Mataró per activitats educatives adreçades a infants, joves i adults mitjançant beques per menjador a centres públics, colònies, llibres L'any 2005 es va fer una donació al Centre Sant Pau en dos blocs un de 900 euros i un altre de 500 euros.
    • Informa que s'ha creat un equip de futbol de nois africans que en l'actualitat està format per 32 nois.
    • També es va portar a terme la Campanya de recollida d'aliments que es van repartir al CIM i un 30% a la germana Carme Rullo.
    • Informa que el mes d'abril es va organitzar la Setmana de la Solidaritat que enguany es dedicava al projecte d'una comunitat indígena del Paraguai i que consisteix en la dotació d'un dispensari mèdic.
    • Comunica que els mesos de juliol i agost marxen 6 voluntaris a Tanzania o Paraguai.

    • Fundació Pau i Solidaritat

    • El senyor Esteban informa del projecte que tenen previst "Miriam" que té com a objectius la promoció intel·lectual de la dona i la prevenció de la violència de gènere.
    • En l'apartat d'informació jurídica compta amb un equip de 4 advocades, 3 assistents i 1 psicòloga.. Durant l'any 2004 es van atendre 650 casos. El pressupost del projecte és uns 82.00 euros en 3 anys.

    • As. Haribala

    • El senyor Joaquim Tarragó informa que a la darrera reunió va comentar que Arquitectes sense Fronteres estaven interessats en participar en la construcció del Centre, però que finalment no han arribat a cap acord ja que el pressupost presentat passava del que l'Associació havia previst. Actualment tenen currículums d'arquitectes pe tal d'escollir-ne un per la construcció del Centre.
    • Han arribat als 280 apadrinaments.
    • Han realitzat durant aquests mesos les següents activitats:
     • Informa que el 3 de desembre es va celebrar el Sopar Solidari al Casal l'Aliança amb una participació de 135 persones. Es va projectar el DVD de l'últim viatge a l'Índia.

     • Han participat els dies 12 i 23 de gener a la Fira d'Argentona.

     • Properament tenen previst:

     • 23 de febrer: Assemblea anual de socis.
     • 20 d'abril: Festa de l'Índia a Barcelona.

     • Han editat el butlletí número 7. Aquesta edició és bilingüe, ja que s'envia a Saragossa, Sevilla i Madrid.
     • Associació d'Amics del Poble Saharauí (ACAPS)
     • La senyora Ana M. Gómez informa que el 3 de desembre es va inaugurar al Casal l'Aliança una exposició de quadres d'un pintor saharauí.
     • Referent a la Caravana, comenta que ha finalitzat i que està prevista la sortida de Barcelona el 19 de febrer. Enguany el material recollit a Mataró ha estat de sabó.
     • La propera activitat que tenen prevista és l'organització de les Colònies Saharauís 2006.

     • As. Jama Kaffo

     • El senyor Sheriff informa de projecte NAAFA i comenta que l'intercanvi de les tres infermeres a Mataró està pendent del tema dels visats.
     • Les activitats que s'han portat a terme fins ara han estat:

     • La Campanya de Joguina de Nadal pels infants.
     • Cursos de Català amb col·laboració del Centre de Normalització Lingüística.
     • Cursos d'informàtica a través del Casal de la Gent Gran del Parc.
     • As. Amics del bisbe Joan Godayol
     • El senyor Joaquim Montserrat informa de les activitats portades a terme:
      • Campanya de Nadal. S'han enviat a Ayaviri 7.200 euros .
      • La presentació de l'Informe final del projecte "Potenciació de l'Obra Social de la Prelatura d'Ayaviri 2001-2004" i la presentació del nou projecte "Promoció i Desenvolupament integral per la població de San Gaban i comunitats" que va tenir lloc a la Sala de Can Palauet amb èxit de participació.
      • Informa que els Ajuntament d'Argentona i la Roca han sol·licitat la participació de l'associació en els seus Consell de Cooperació així com a les setmanes de Solidaritat.

      5. Torn obert de paraules

      • La senyora M. Dolors Fernàndez informa de les següent activitats:
      • Curs de cooperació sobre Migracions i Desenvolupament que organitza l'Ajuntament de Mataró i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Dates: els dissabte des del 18 de febrer fins el 25 de març. L'horari de 10 a 14 hores al C. Cívic Pla d'en Boet.
      • Nit de la Solidaritat. S'informa que tindrà lloc el divendres 7 d'abril i que el Sr. Sami Naïr ha acceptat la invitació.
      • De l'1 al 18 de juny, a la Biblioteca Pompeu Fabra, hi haurà l'exposició "Un any després del Tsunami" .
      • Projecte PAULA: Es reparteix unes targes sobre la pàgina web del Projecte Paula. S'informa que aquesta pàgina es va presentar en un acte al Centre de Recursos del Maresme amb la participació de 30 persones de 12 Centres d'Ensenyament.

      No havent-hi res més a dir, el vice-president aixeca la reunió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

      La secretària, vist i plau,

      el vice-president

       

      M. Dolors Fernàndez Alegre Esteve Terrades i Yus

      Mataró, febrer de 2006