Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 14/09/2005

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 14/09/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Data: 14 de setembre de 2005

Caràcter: Ordinari

Hora: de 19.00 a 22

Lloc: Sala de reunions de Via Pública (Pl. Granollers, 11)

 

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas (vice-president)

Sra. Núria Calpe (Col·legi d'Advocats)

Sr. Josep Carles Ruiz (substitut Sr. Manel Catà , Bombers de Mataró)

Sr. Jordi Escobar (substitució Sr. Antoni Flores- Mossos d' Escuadra)

Sr. Joan F. Giménez (Policia Local de Mataró)

Sr. Jesús Acebedo (Cap Àrea Bàsica Cos de Bombers)

Sr. Octavi Nonell (Federació d'Associacions de Veïns)

Sr. Diego J. Fernández (Tècnic Mig Policia Local)

Sr. Jordi Canal (CATAC-IAC)

Sra. Montse Font (Cap Protecció Civil)

Sr. Luís Galan (PSC)

Sr. Santi de Arcos (Creu Roja)

Sr. Lluís Clemente (Secretari)

Sr. Joan Soler (Coordinador de l'Àrea de Via Pública)

Sr. Agustí Brullet (Federació d'Associacions i Gremis)

Sr. Francisco Cañadas (PSC)

Sra. Olga Ortiz (CiU)

Sra. Luz Garcia (Servei de Benestar Social)

Sr. Jaume Roig (Coordinador Maresme CCOO)

Sr. Matías Hierro (GYMM)

Sr. Carles Riu Ppou (Gremi d' Hosteleria)

Sr. Giovanni Leonardi (Unió de Botiguers)

Excusen la seva absència:

Sr. Joan A. Baron (Alcalde)

Sr. Santiago Arqué (GINTRA)

Sr. Xavier Barburés (UGT)

Sr. Josep Filbà (Cambra de Comerç)

Sr. Salvador Grabulosa (Patronat Municipal d'Esports)

Sra. Assumpta Lluch (Pla Municipal de Drogodependència)

Sra. Montserrat Martínez (Assistencial Club)

Sr. Rafael Milan (Patronat Municipal de Cultura)

Sr. Sergio Morales (IC-V)

Sr. Jaume Roig (Coordinador Maresme CCOO)

Sr. Carlos Fernández (Federació d'Associacions de Veïns)

Sr. Josep M. Teniente (Cap del servei de Salut)

Sr. Jordi Puigvert (ERC)

Sr. Antonio Cortés (CNP)

Sr. Francesc Xavier Gomar (PSC)

Sr. Gregorio Hernández (Junta Personal CCOO)

Sr. Eusebi Pasarell (Centre de Formació i Prevenció)

Sr. Antonio Podadera (Junta personal CSIF)

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Es dóna per aprovada

 • Estat de la seguretat ciutadana a Mataró.
 • El senyor Bassas informa que el cap de Mossos d'Esquadra des de setembre ha estat destinat de cap del districte de Sants-Montjuic i que el senyor Alonso Sánchez Comissari Principal del CNP de Mataró ha passat a segona activitat agraint L'Ajuntament els serveis prestats per la Ciutat.

  El Sr. Jordi Escobar, comenta que la estadística de delictes del mes d'agost de 2005 determinen una disminució del 8,4% respecte igual període de l'any 2004.

  Els delictes i faltes han tingut un descens d'un 18,1% i destaca que les detencions han tingut un increment d'un 17%

  El Sr. Jordi Escobar i el Sr. Giménez Cernuda expliquen les raons per les quals s'ha de considerar que la ciutat de Mataró es una ciutat segura.

  El senyor Joan F. Giménez Cernuda, destaca que l'elevadíssim índex de resolució dels delictes i faltes denunciats i la continuïtat de l'execució d'operatius (que explica) contribueixen als bons índex de seguretat.

  En matèria de seguretat viària destaca un descens d'un 3,5% de l'accidentabilitat a juny de 2005 respecte al mateix període de l'any anterior i un increment de les denúncies de trànsit formulades en un 23,7%.

  Finalitza l'exposició destacant el compromís amb el contacte amb el ciutadà que ha portat a desenvolupar fins juny de 2005 13.000 accions de relació amb els ciutadans.

  El Senyor Amador planteja (fent la pregunta de que passa si no es paga l'impost de circulació) perquè no s'aplica el mateix criteri d'embargament a aquells que no paguen l'assegurança.

  El Sr. Galan comenta que durant varis mesos hi ha hagut un generador ocasionant fums i soroll, amb dos dipòsits de gas-oil molt perillosos, davant la passivitat de la Policia Local.

  El Senyor Bassas informa que la Policia Local no és competent per adoptar mesures de limitació de l'activitat, i el que ha de fer és donar compta aixecant acta.

  El Senyor Galan demana una informe per escrit.

  En contestació a preguntes del Senyor Brullet se'l informa que pels danys a les façanes per pintades es poden denunciar en Bassas, Policia Local o al jutjat de Guardia.

  El Senyor Brullet mostra el seu desacord amb que el vehicle radar s'estacioni sobre les voreres i finalitza l'exposició manifestant la continuïtat de coaccions de persones a constructors exigint diners per la protecció de materials d'obra i que els Mossos d'Esquadra no investiguen.

  A preguntes del Sr. Nonell sobre si la normativa de contaminació acústica i de matèries perilloses afecta a tothom , el Sr. Bassas explica que existeixen vàries normatives que deuen donar cobertura a tots els fenòmens sorollosos.

 • Suggeriments i propostes en matèria d'actuacions municipals programades al PAM 2006
 • Previ lliurament als assistents del document de treball "Participa" de 28.6.2005 el Sr. Bassas cedeix la paraula a la Sra. Pilar Pujol qui

  1. Explica el procés d'aprovació del Pla d'actuació Municipal.
  2. Procedeix a referir en concret les prioritats del document i que afecten al Consell i que figuren a l'eix 2 com relatives a seguretat, fluïdesa del trànsit i el foment del civisme i la disciplina en l'ús del carrers.
  3. Convida als assistents a fer les seves aportacions.

  Es manifesten les següents aportacions:

  El Sr. Octvai Nonell diu:

  Ordenances Municipals que sancioni l'incivisme.

  Sensibilitzar als agents locals per millorar la fluïdesa del trànsit.

  Adequar les vacances de les forces de seguretat a les necessitats de la ciutat.

  El Sr. Carles Riu Pou demana major severitat amb els locals que infringeixen l'horari i consum de drogues.

  El Sr. Giovanni Leonardi demana una major presència policial a peu, major atenció als indigents que ocupen places i espais públics.

  Millora de las voreres i els rebaixos

  Millorar la informació dels punts de recollida selectiva

  La Sra. Núria Calpe: Millora dels terminis d'aplicació administrativa de la normativa municipal i més agilitat en l'aplicació de les ordenances.

  La Sra. Olga Ortiz un major control en la venda i consum de drogues.

  El Sr. Brullet Major control de les infraccions de gossos (defecacions, cens, no lligats).

  Més control sobre obre i rases a la via pública i en especial les públiques.

  Increment de controls de velocitat per radars, anunciant prèviament aquests controls.

  Més contenidors de vidre i cartró.

  Després de debatre les diferents propostes, i valorar les prioritats és conclou que el Consell considera prioritàries:

  Què es millori l'aplicació efectiva de les ordenances, amb una tramitació més àgil dels tràmits, amb especial menció de les ordenances de civisme i en matèria de gossos i dipòsit de deixalla.

  Mantenir els estandars de seguretat durant tot l'any i ampliació dels serveis policials en el trànsit per garantir la seguretat i la prevenció d'accidents amb el suport de les noves tecnologies (radar, scaner etc)

  Control estupefaents (venda i consum) en el àmbit de la conducció, centres escolars i espais públics i en locals d'oci.

  Així mateix es planteja la conveniència de incrementar el nombre de contenidors de recollida selectiva i millorar la informació dels punts i de la seva situació

  La millora de les voreres i rebaixos per tal de facilitar el trànsit de vianants i minusvàlids

  Aquestes propostes és traslladaran al Consell de Medi Ambient i de Mobilitat.

   

  1. Precs i preguntes.

  El Sr. Octavi Nonell demana explicacions sobre unes declaracions del regidor en el digital Capgrós.com respecte a la situació de vandalisme a Pla d'en Boet.

  El Sr. Bassas explica que el fet es pot exclusivament atribuir a un equívoc en tant que si se'l pregunta per un fet puntual, es limita a contestar sobre aquest fet, això no representa el seu desconeixement sobre altres fets o situacions que, com be sap n'hi ha una actuació desenvolupant-se.

   

  El president

  Ramon Bassas i Segura

  El Secretari

  Lluís Clemente Marín