Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell per a la Convivència del 06/04/2006

Escoltar

Acta del Consell per a la Convivència del 06/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA

Data: dimecres 6 d'abril de 2006

Núm: 11

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30h

Lloc: Sala de Lleons de l'Ajuntament

Hi assisteixen:

   

 

   
 • Vice-president
 

Oriol Batista i Gázquez

 • Grup municipal ERC
 

Montserrat Graupera

 • Grup municipal PPC
 

Juan Carlos Ferrando Casaseca

 • Creu Roja € assemblea local
 

Carlos García

 • Centre Sant Pau i Càrites interparroquial de Mataró
 

Muntsa Marcè

 • Associació Cultural Musulmana Annour
 

Younes Harrak i Khalid

 • Associació Cultural Musulmana Al Ouahda
 

Driss Ahmadi

Mohamed Larbi

 • Associació infantil i juvenil - Casal Xerinola
 

Laura Sánchez

 • ICS- Centres d'atenció primària de Mataró
 

Rafael Rodríguez Rodríguez

 • Comissionat Pla de Nova Ciutadania
 

Josep Palacios Manuel

 • Càritas interparroquial
 

Carme Bustos

 • A títol personal
 

Beatriz Ballestín

     
     
     

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
 2. Línies prioritàries: convenis i actuacions.
 3. Nova proposta per fomentar la convivència al territori
 4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

D'acord amb el Reglament es constitueix el Consell en segona convocatòria.

 1. Punt previ a l'ordre del dia: Presentació del Projecte Mataró Ràdio: Sra. Ma. José Recoder i Sra. Mei Ros.
 2. S'expliquen els principis generals: qualitat, proximitat, àmbit municipal. Participació: model de gestió, ubicació, freqüència i calendari de posada en funcionament. Es lliura el document de síntesi.

  Es convida a la participació i a aportar propostes i idees i suggeriments.

 3. Repartiment de l'acta anterior
 4. Es reparteix l'acta de la sessió anterior, però es deixa sense aprovar i es farà si s'escau a la propera sessió.

 5. Línies prioritàries: Dones, joves, acollida, entitats culturals musulmanes i població autòctona

Subvenció de la Generalitat de 215.000 euros:

Informe:

 • Contractacions: cinc persones, dos animadors socioculturals, una agent d'acollida, una educadora i una mediadora intercultural.
 • Ampliació del Servei de Mediació Intercultural en tres persones
 • Convenis Entitats: dotze convenir per valor de 229.000 euros

Subvenció del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 225.000 euros per a projectes innovadors:

En total el 2005 s'han rebut més de 500.000 euros de subvenció d'altres administracions.

   4. Nova proposta per fomentar la convivència al territori

  Sr. Oriol: presenta la proposta d'intervenció a l'espai públic: prevenció, civisme, convivència i percepció negativa.

  Sra. Bea: Planteja quina continuïtat té el projecte més enllà de la subvenció del MTAS.

  Sr. Oriol: Dóna garanties de la continuïtat.

  Sr. Driss: S'interessa per la signatura dels convenis; quan es podran signar?

  Agraeix la contractació dels dinamitzadors i manifesta la seva preocupació per la manca de treball.

  Sr. Oriol: En relació al tema del treball: Mataró està una mica per sobre de la mitjana d'atur. És un tema prioritari del PAM. Recomana adreçar les persones a l'IMPEM; fa esment als Plans Ocupacionals, més de cent persones.

  Sra. Montse Graupera: Existeixen precedents del projecte? Quan es posa en funcionament?

  Sr. Oriol: Hi ha antecedents: agents cívics, educadors de carrer, agents mediambientals, però no existeix amb els objectius plantejats. No hi ha data concreta per la seva posada en funcionament, perquè s'està elaborant l'expedient administratiu; la decisió política és que es faci el més aviat possible, però hi ha un procediment administratiu que cal complir; si és possible s'iniciarà al maig-juny

  5. Torn obert de paraules

Sr. Driss: Quina és la situació actual del Pla? I la immigració a la ciutat?

Sr. Oriol: El Pla s'ha d'avaluar al final del mandat; es farà una avaluació externa, però encara no es pot fer cap diagnosi més enllà de l'avaluació de projectes concrets, però no de la globalitat del Pla.

S'ha produït un increment qualitatiu i quantitatiu dels recursos que es destinen, gràcies a les subvencions rebudes; això ens permet incrementar les actuacions.

Sr. Driss: Problemes legals, persones sense permís de treball i de residència, treballen només a la construcció i no troben feina; si en altres sectors però que no fan contractes...

Sr. Oriol: Límits legals: l'Ajuntament és una administració pública i hem de complir la llei, malgrat no ens agradi algun tema. Lentament es fan millores: a la franja de 16-18 anys, amb dones i s'obren portes lentament.

Sr. Driss: S'ofereix a fer demandes per escrit per part de l'Associació a la Generalitat o a l'Estat, per intentar evidenciar les mancances que hi ha. Proposa fer demanda per escrit per part de les associacions de Rocafonda i el Palau.

Sr. Oriol: En el cas de Rocafonda i el Palau informa que demà va al Ple la demanda de la Llei de Barris per intervenir en la transformació urbana i els projectes socials.

Sra. Laura: Planteja la necessitat que políticament s'estableixin prioritats en projectes socials.

Sr. Oriol: Tenim un marc legislatiu i competencial, però existeix la voluntat política municipal d'actuar tenint en compte aquestes prioritats.

Es tanca la sessió a les 21:45 h.

El Vice-president La Secretària Tècnica

 

 

Oriol Batista i Gázquez Elena Carrasco i López