Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals. 27/01/2006

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals. 27/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS PERSONALS, us convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el divendres 27 de gener de 2006 a les 9 del matí, a la Sala de reunions del soterrani del Carreró, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 13 de gener del 2006
  2. Despatx oficial
  3. Donar compte de decrets signats

Benestar Social

Participació Ciutadana

Joventut i Dona

Salut Pública i Consum

4.- Línies d'actuació

Coordinació Àrea de Serveis Personals

1.- Resum de subvencions i convenis 2005.

2.- Convocatòria de subvencions any 2006:

Convocatòria per a l'atorgament de les subvencions en els àmbits de benestar social, salut, sostenibilitat, participació ciutadana, nova ciutadania, joventut, dona, esports, educació i cultura:

.

Programes i activitats de salut pública. (C-01/06)

. Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social. (C-02/06)

. Programes i activitats per a gent gran. (C-03/06)

. Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones. (C-04/06)

. Programes i activitats de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible. (C-05/06)

. Sensibilització i promoció nova ciutadania. (C-06/06)

. Activitats socioculturals de participació ciutadana. (C-07/06)

.

Activitats extraescolars o complementàries. (C-08/06).

. Colònies escolars. (C-09/06)

.

Menjador escolar. (C-10/06).

. Casals d'estiu. (C-11/06).

. Educació en el lleure. (C-12/06).

. Activitats organitzades per una entitat juvenil durant l'any 2006. (C-134/06)

. Activitats de promoció esportiva. (C-14/06)

. Activitats esportives extraordinàries. (C-15/06)

. Beques esportives. (C-16/06)

. Millora esport extraescolar (C-17/06)

. Programes anuals d'activitats culturals. (C-18/06)

. Activitats extraordinàries. (C-19/06)

. Programes d'intercanvis escolars (C-20/06)

Participació Ciutadana

1.- Informe de seguiment del Servei de Mediació Comunitària. Resultats 2005

Nova Ciutadania

1.- Ampliació del Servei de Mediació Intercultural.

5.- Junta de Govern local

Benestar Social

Ratificar el decret número 554/2006, de 19 de gener, d'aprovació de la subvenció del pagament de la taxa de recollida de brossa domiciliària, any 2005.

6.- Ple

Patronat Municipal d'Esports

Ratificar el decret 10090/2005, de 20 de desembre, d'aprovació d'una addenda al conveni entre l'Ajuntament de Mataró i el Club Esportiu Mataró.

Patronat Municipal de Cultura

1.- Ratificar el decret 686, d'aprovació del conveni de col·laboració, per a l'any 2005, entre el Patronat Municipal de Cultura i VisualSonora (Casa de la Música Popular) per al Festival Mataró, Cruïlla de Cultures.

2.- Desestimar en la seva totalitat el recurs d'alçada presentat per ARCANA SCCL contra la resolució de la Junta del Patronat d'adjudicació del servei públic de direcció i gestió integral del "Centre de creació i pensament contemporani de Can Xalant".

7.- Precs i preguntes.

Mataró, de 24 de gener del 2006

LA SECRETÀRIA,