Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissio Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació. 02/02/2006

Escoltar

Comissio Municipal Informativa de Serveis Centrals i Planificació. 02/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació, us convoco a la sessió ordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 2 de febrer 2006

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 26 de gener de 2006

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d'actuació

4.1 Avaluació de riscos psicosocials.

5. Propostes Junta de Govern

SOTSDIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "B", que inclou trams de l'Avinguda de Lluís Companys, dels carrers Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer de Roma, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 88.077,12.-EUR., IVA. inclòs (exp. 4/2006).

5.2 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per la l'execució del projecte de regulació semafòrica de les cruïlles del carrer Berguedà amb el carrer Sant Josep de Calassanç, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 74.820'96.-EUR., IVA. inclòs (exp. 6/2006).

6. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació.

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 30 de gener de 2006