Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'administració Aigües de Mataró,SA 30/03/2006

Escoltar

Consell d'administració Aigües de Mataró,SA 30/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió del Consell d'Administració que es farà el dijous, 30 de març de 2006, a les 19'00 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta del Consell del dia 15 de febrer de 2006.
 2. Informe sobre el desenvolupament de les activitats de la Societat.
 3. Proposta de formulació dels comptes anuals, referents a l'exercici de 2005.
 4. Proposta de distribució de resultats.
 5. Proposta d'adjudicació dels treballs de les obres del "Projecte de perllongació dels col·lectors d'aigua pluvial de la platja central de Mataró, sobreexidor C".
 6. Proposta de licitació de les obres de construcció del "Projecte de reurbanització del c. Moreto (tram entre c. Mata i Prat de la Riba).
 7. Torn obert de paraules.
 8. Nomenament d'interventors/es d'Acta.
 9. El secretari,

  JOAN BUCH CERDÀ

  Mataró, 24 de març de 2006