Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de l'IMPEM. 28/03/2006

Escoltar

Consell Municipal de l'IMPEM. 28/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA CONSELL IMPEM

Per ordre de la PRESIDENTA DE L'IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dimarts 28 de març a les 19 h., a la sala de reunions de l'edifici del c/Herrera nº 70, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació de l' acta de la reunió celebrada el dia 21 de febrer de 2006

2. Propostes al Consell

2.1 Aprovació inicial del Compte General de l'any 2005.

2.2 Ratificació del Decret 45/2006, pel qual s'acorda l'aprovació del preu públic de la Fira d'Artesans.

2.3 Aprovació dels preus públics de les fires del primer semestre

2.4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de pavellons per la Fira de les Tecnologies.

2.5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament d'estands de fusta per la Fira d'Artesania i Regal.

2.6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de controladors per les Fires de l'any 2006.

3. Informacions

3.1 Sol.licitud de subvenció a la Generalitat per a la realització d'accions de formació de reciclatge per a treballadors en actiu.

3.2 Estudi de viabilitat de la creació del Consorci de l'Ocupació del Maresme.

3.3 Estudi per la internacionalització de les empreses de Mataró.

3.4 Serveis integrals pel tèxtil.

4. Precs i preguntes.

 

El secretari delegat

 

Jordi Gayete Valls

Mataró, 23 de març de 2006