Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal del Medi Ambient. 14/03/2006

Escoltar

Consell Municipal del Medi Ambient. 14/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Benvolgut/uda,

 

Per indicació del president us convoco a la sessió ordinària del Consell Municipal del Medi Ambient:

Dia:

dimarts, 14 de març de 2006

Hora:

19.30 h

Lloc:

Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. La Riera 48, 1r

Caràcter:

ordinària

Núm.:

01/06

Amb l'ordre del dia següent:

 1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 05/05 I EXTRAORDINÀRIA 01/05.
 2. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE RÀDIO MUNICIPAL I PARTICIPACIÓ EN LA PROGRAMACIÓ.
 3. La presidenta de la Comissió Especial de Comunicació Audiovisual de Mataró, la Regidora Sra. M. Josep Recoder, presentarà el projecte de Ràdio Municipal i la possibilitat que tindran les entitats ciutadanes en la programació, especialment en els programes de participació, on podreu difondre informació de la vostra entitat de cara a la ciutat.

 4. INFORMAR DE L'AVALUACIÓ DEL GRAU D'IMPLANTACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE L'ANY 2005.
 5. Presentarem la 6a avaluació del Pla d'Acció Ambiental (PAA). La primera correspon als anys 1999 i 2000.

  L'Ajuntament va constituir la Comissió Agenda 21 que és l'òrgan tècnic per la coordinació i seguiment de l'Agenda 21. És a través de la informació, prèviament estructurada, dels diferents serveis que integren la Comissió que podem comprovar el grau d'implantació del PAA. La Comissió està integrada per Mobilitat, Protecció Civil, Policia Local, Serveis Municipals, Manteniment, Urbanisme, Obres, Sanitat, Imatge, IMPEM, empreses públiques i patronats de Cultura i d'Esports.

 6. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE PLA ESPECIAL PER A L'ORDENACIÓ DELS EMPLAÇAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ A MATARÓ.
 7. En la sessió del CMMA del dia 12 de juliol de 2005 vam donar informació del programa dels treballs de la redacció del Pla Especial. En aquest programa estava inclòs la constitució d'una comissió de seguiment on entre altres hi ha dos representants del Consell Municipal. Dita comissió s'ha reunit en cinc ocasions per fer el seguiment dels treballs tècnics encomanats a Localret, com els realitzats pel Servei de Ciutat Sostenible. Així mateix hem tingut la col·laboració de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i del Servei de Salut.

  En aquest punt presentarem el document que s'aprovarà inicialment a finals de març i que tindrà el corresponent període d'exposició pública i de les activitats informatives pertinents.

 8. INFORMACIONS GENERALS.
 9. Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell.

 10. TORN OBERT DE PARAULES.

 

Rebeu una salutació cordial,

Quiteria Guirao Abellán

Consellera delegada de Ciutat Sostenible

 

Mataró, 1 de març de 2006