Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 24/01/2006

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 24/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 24 de gener de 2006

1a Convocatòria: 19.15 hores

2a Convocatòria: 19.45 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró € La Riera, 48, 1r pis

Per indicació del president de l'IME us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 29 de novembre de 2005.
 2. Despatx Oficial.
 3. Línies d'actuació:
 4. 3.1. Informació sobre les actuacions de millora a les Escoles Bressol municipals.

  3.2. Informació sobre el projecte de l'Escola Bressol municipal de Cal Collut-Escorxador.

  3.3. Informació sobre previsions d'escolarització per al curs 2006-2007.

 5. Propostes al Consell:

4.1. Nomenar el Sr. Pere Manzanos González com a representant del Comitè d'Empresa de l'Institut Municipal d'Educació a la Junta Executiva de l'IME.

4.2. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2006:

  • Per a activitats extraescolars i/o complementàries.

  • Per a colònies escolars.

  • Per a menjador escolar.

  • Per a intercanvis escolars.

4.3. Aprovació del conveni entre l'IES Alexandre Satorras de Mataró i l'IME per a la utilització de les instal·lacions de l'IES per al curs 2005-2006.

4.4. Aprovació del conveni entre l'IES Damià Campeny de Mataró i l'IME per a la utilització de les instal·lacions de l'IES per al curs 2005-2006.

4.5. Aprovació del conveni entre l'IES Thos i Codina de Mataró i l'IME per a la utilització de les instal·lacions de l'IES per al curs 2005-2006.

4.6. Aprovació de l'arrendament d'un local al carrer Poeta Punsola de Mataró per formació de persones adultes.

4.7. Aprovació de la modificació temporal de la jornada laboral de la professora titular A de l'IES Miquel Biada, senyora Carme Jané Gallifa.

4.8. Ratificar el decret número 1728/2005, de 31 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2005.

4.9. Ratificar el decret número 1651/2005, de 30 de desembre, d'adjudicació de les obres per a l'execució de la Fase II del projecte de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada.

4.10 Ratificar el decret de redistribució del contracte de serveis per a la realització del servei de cuina a les escoles bressol per a l'exercici 2005.

4.11. Ratificar el decret de redistribució del contracte de serveis per a la realització del servei d'atenció als infants de les escoles bressol per a l'exercici 2005.

4.12. Donar compte de l'acord de Ple del nomenament del Sr. Pere Manzanos González i de la Sra. Carme Reboreda Jiménez com a vocals del Consell Plenari de l'IME en representació del Comitè d'Empresa de l'IME.

4.13. Donar compte de l'acord de Ple del nomenament del Sr. Joan Puig Llaudó, en substitució del Sr. Martí Casares Roca com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària.

4.14. Donar compte del decret 1475/2005, de 2 de desembre, de contractació de la senyora Maria Teresa Comas de la Fuente com a professora titular B de l'IES Miquel Biada.

4.15. Donar compte del decret 1665/2005, de 31 de desembre, d'atorgament del complement de cap de Departament de llenguatge, interculturalitat i cohesió (LIC) a la senyora Núria Esmatges Dedeu, professora titular B de l'IES Miquel Biada.

   5. Informacions de la Presidència.

   6. Precs i preguntes.

Mataró, 19 de gener de 2006

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

 • Es prega puntualitat.
 • Els expedients restaran a disposició dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d'aquesta convocatòria a la seu de l'IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.