Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 19-10-2006

Escoltar

Mesa de contractació. 19-10-2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

 

Dia: 19 d'octubre de 2006 

Hora: 9:00 hores 

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, 13-15 (1r soterrani) 

 

Ordre del dia.

 

1.-            Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.-             Obertura de pliques.

2.1.-     Exp. 93/2006: concessió per a la instal·lació i explotació de 3 quioscos al Parc Central de Mataró.

2.2.-     Exp. 106/2006: subministrament i instal·lació d'un nou sistema d'emmagatzemament (Storage Area Network) pels sistemes d'informació corporatius

2.3.-     Exp. 108/2006: servei de desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML.

2.4.-     Exp. 100/2006: Subministrament i instal·lació d'una videocàmera per sancionar les infraccions de trànsit.

2.5.-     Exp. 115/2006: Subministrament equipament cuina nou CEIP Anxaneta

2.6.-     Exp. 99/2006: Suport gestió telecomunicacions

3.-             Proposta adjudicació.

3.1.-     Exp. 86/2006: adjudicació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol del carrer Herrera a favor de l'empresa  Ascra Distribucions, SL per import de 39.003,31.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 1 (mobiliari i complements) i 8.447,54.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 2 (cadires).

 

La Secretària de la Mesa de Contractació

 

 

 

 

 

Immaculada Pruna Ribas

 

Mataró, 17 d'octubre de 2006.