Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 03/10/2006

Escoltar

Ple extraordinari. 03/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

8595/2006 de 29 de setembre

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari 3 d'octubre de de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 3 d'octubre de 2006, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Procediment de formació de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1 de novembre de 2006.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor