Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 12/01/2006

Escoltar

Ple ordinari 12/01/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

109/2006 de 9 de gener

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 12-01-2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de gener de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries dels dies 6 d'octubre de 2005 i 3 de novembre de 2005.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals d'adhesió a la campanya per a la restitució de les "Quatres Columnes" erigides a Montjuic l'any 1919 per Josep Puig i Cadafalch.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei d'Ingressos-

4 Desestimar la petició de bonificació quota ICIO feta per ROBAFAVES, S.C.C.L.

5 Estimar la petició de bonificació quota ICIO feta per la Generalitat de Catalunya.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Aprovació inicial del Projecte executiu d'aparcament en superfície a la Ronda Rafael Estrany i encarregar a PUMSA l'execució de les obres.

7 Aprovació inicial del projecte d'aparcament soterrani a la Ronda Rafael Estrany. Mataró promogut per l'empresa municipal GINTRA i autorització per executar les obres del projecte.

8 Aprovació inicial del projecte d'aparcament a la planta semisoterrania de l'escola Tabalet. Mataró, promogut per l'empresa municipal GINTRA i autorització per executar les obres del projecte.

9 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'aparcament subterrani al Parc de Cerdanyola, presentat per l'empresa Inmuebles Fénix 92 SL., adjudicatària del concurs 89/2005 de concessió d'aquest servei públic.

-Servei d'Urbanisme-

10 Ratificar el Decret de 13/10/05 pel que es retirà de la DGU el document de modificació del PGOM 1996 en l'àmbit de CAN GASSOL (carrers Floridablanca-Prat de la Riba i Pacheco) i aprovar provisionalment el document modificat.

11 Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana EL RENGLE.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

12 Nomenament de dos vocals en representació del Comitè d'Empresa de l'Institut Municipal d'Educació com a membres el Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

13 Nomenament del Sr. Joan Puig Llaudó com a vocal del Consell Plenari de l'IME en representació dels directors dels centres públics d'educació infantil, primària i secundària a proposta del Consell Escolar Municipal, en substitució del Sr. Martí Casares Roca.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la creació d'un Consell d'Urbanisme Participatiu.

15 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals a favor de la normalització del cinema en català.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a l'Impost d'Obres, Construccions i Instal.lacions.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en defensa de la llibertat d'expressió a Catalunya.

PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Butlletí Municipal.

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la dimissió de la Junta de l'Associació de Veïns de Cerdanyola.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la desestimació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'un recurs d'apel·lació de l'Ajuntament.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre mesures de seguretat pels taxistes de Mataró.

22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els projectes urbanístics del govern municipal.

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la construcció d'un parc infantil de trànsit.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la vocalia de joves de l'Associació de Veïns del Pla d'en Boet.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la convocatòria d'una festa per part del col·lectiu Okupa el dia 31-12-2005.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'Agenda del Patronat Municipal de Cultura.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Festa dels Tres Tombs.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Sala Cabañes i el seu entorn.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la col·laboració de PUMSA en la publicitat de la ludoteca de Comerç Mataró Centre.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el certamen dels Tres Tombs.

31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per ampliar l'horari d'atenció continuada del CAP El Maresme.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre ponents i conferenciants a actes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el posicionament del govern municipal respecte el futur del transport ferroviari a la ciutat de Mataró.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor