Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Joventut. 13/02/2007

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Joventut. 13/02/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE jOVENTUT

Data: 13 de febrer de 2007

Núm.: 49

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya


Hi assisteixen:

Ivan Pera Itxart

Vicepresident Conseller delegat de Joventut i Esports

Nonis Massaguer Ferrer

Directora del Pla Jove x Mataró

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Lídia Pérez Sánchez

Tècnica del Servei de Joventut

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Javier Naya Gimeno

Grup Municipal PSC

Albert Ponsa Moreno

Grup Municipal ERC

Jordi Fernàndez Fàbregas

Grup Municipal CiU

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron Espinar

President

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove - Joves de CCOO

No hi assisteixen:

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Lluís Márquez Cobo

A títol personal

Sandra Farré Galceran

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Miquel Sánchez Solís

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Agnès Cabot Navarro

Creu Roja Joventut

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

Oriol Artigas Verjano

Associació Cultural Fèlix Cucurull

José Ángel Fernández Domínguez

Vocalia de Joves de l'AV Pla d'en Boet

Miguel Guillén Burguillos

Grup Municipal IC-V

Adam Alonso Bennett

Grup Municipal PP


Ordre del dia

  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

  Presentació de l'actualització de la pàgina web joves.mataro.cat i incorporació de nous serveis per a l'emancipació juvenil

  Seguiment del programa de ràdio Joves.tv

  Informació sobre diversos projectes i actuacions:

  • convocatòries de subvencions 2007
  • projecte I tu què hi dius? - Espais Joves Interculturals
  • participació dels IES en les activitats del Dia Internacional de la Dona

  Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

Les actes de les dues sessions anteriors (5 de setembre i 14 de novembre de 2006) queden pendents d'aprovació per manca de quòrum.

2. Presentació de l'actualització de la pàgina web joves.mataro.cat i incorporació de nous serveis per a l'emancipació juvenil

El regidor Ivan Pera explica que el PAM del 2006 preveia el trasllat del Punt d'Informació Juvenil - SIDRAL a la Nau Gaudí, però que això, de moment, no és possible. Però sí que és possible rellançar el SIDRAL a través de la web i el correu electrònic. Per aquest motiu, des del Servei de Joventut s'ha renovat la imatge de la web i s'ha fet un treball amb altres serveis i departaments municipals per donar resposta a les consultes dels joves en diferents àmbits. A cada servei hi haurà un/a responsable de donar la resposta el més ràpid possible. D'aquesta manera, el Servei de Joventut estarà obert les 24 hores del dia i des de Joventut es donarà resposta a qualsevol consulta dels joves. La web inclourà links amb altres pàgines d'interès en els diversos àmbits. La nova imatge de la web va a Comissió Informativa el dia 23 de febrer, després es farà pública i començarà a funcionar.

En una web institucional no hi pot haver un fòrum obert o lliure. A nivell institucional, la comunicació amb els joves no és fàcil. A través de la butlleta del Pla Jove hem d'aconseguir tenir una comunitat virtual de 1.000 - 1.500 noies i noies que rebin el butlletí electrònic i amb els quals estiguem en contacte. Els mitjans de difusió de la nova pàgina són els projectes i serveis del Servei de Joventut (Espais Joves, Sidral.IES, Telecentre...).

En Javier Naya afegeix que costa arrencar un projecte d'aquest tipus, però que si s'aconsegueix una certa base d'usuaris i aquests usuaris reben un bon servei, llavors la base ja va creixent.

3. Seguiment del programa de ràdio Joves.tv

Aquest punt de l'ordre del dia no es pot tractar perquè no assisteix a la sessió l'Eloi Aymerich, membre del Consell i de l'entitat Clack Produccions que impulsa i coordina el programa de ràdio.

4. Informació sobre diversos projectes i actuacions:

Convocatòries de subvencions 2007

Les línies de subvenció del Servei de Joventut són les següents:

- activitats organitzades per una entitat juvenil

- activitats d'educació en el lleure

- casals d'estiu

La partida de subvencions per casals d'estiu ha augmentat en 10.000 € en relació a l'any anterior fonamentalment perquè el conveni laboral del sector de l'educació en el lleure preveu un increment molt important de les retribucions dels monitors a partir de l'any 2007.


Projecte I tu què hi dius? - Espais Joves Interculturals

El projecte ha arrencat amb les primeres sessions de formació dels joves a partir del dia 10 de febrer. Els nois i noies que hi participen estan organitzats en 4 grups, cadascun dels quals s'organitza de manera autònoma i tindrà una dinàmica pròpia en funció de la composició del grup (sexe, edat i origen dels nois i noies que en formen part), dels interessos dels joves i del ritme de treball que estiguin disposats a mantenir.


Participació dels IES en les activitats del Dia Internacional de la Dona

La secretària del Consell explica que a través del Servei d'informació i dinamització juvenil als IES - Sidral.IES s'ha impulsat la participació de joves de diversos IES en les activitats que es realitzaran el dia 10 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona. En Víctor Xaubet i l'Albert Ponsa, que fa pràctiques d'integració social a l'IES Damià Campeny, s'ofereixen a impulsar la participació de joves en les activitats, i per això es posaran en contacte amb l'Eva Viñas, dinamitzadora juvenil a aquest centre.


Intercanvi juvenil amb el municipi d'Isla Cristina

Pel que fa a la tornada de l'intercanvi juvenil amb el municipi d'Isla Cristina, des del Servei de Joventut s'ha de reprendre el contacte amb els responsables de Joventut d'allà, però el mes de febrer és mala època. La seva proposta sempre ha estat de fer l'intercanvi durant el mes de juliol, però cal acabar de concretar-ho. Podria ser que s'hagués de deixar per l'any 2008.


5. Torn obert de paraules

- L'Albert Ponsa fa notar que a l'ordre del dia de la present sessió hi mancava el segon punt habitual d'informacions de les entitats.

- En Jordi Fernàndez, com a membre del Grup d'Esplai Garbí, explica que enguany celebren el 30è aniversari de l'entitat.

- En Víctor Xaubet pregunta si les entitats d'educació en el lleure que estan als barris ja treballen prou per la normalització de la llengua i la cultura catalana entre els seus infants i joves. El regidor Ivan Pera respon que aquestes entitats treballen indistintament, d'acord amb la llengua familiar dels infants. La Lídia Pérez, tècnica del Servei de Joventut, explica que aquest aspecte es treballa amb les entitats, oferint-los recursos a través del Centre de Normalització Lingüística, incorporant aquest aspecte a les bases de les convocatòries de subvencions, explicant-ho a les entitats, etc.

 

- El regidor Ivan Pera proposa fer una visita dels membres del Consell al nou equipament esportiu municipal Maria Teresa Roca durant la propera setmana.

Sense més temes a tractar, el vicepresident aixeca la sessió.

El conseller delegat de Joventut i Esports

Ivan Pera Itxart

La secretària del Consell

Marta Loire i Fernàndez

 

Mataró, 14 de febrer de 2007