Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal del Medi Ambient. 28/03/2007

Escoltar

Consell Municipal del Medi Ambient. 28/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Benvolguts/udes senyors/es, 

Per indicació del president us convoco a la sessió ordinària del Consell Municipal del Medi Ambient:

Dia: dimecres, 28 de març de 2007
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. de la Riera 48, 1r
Caràcter: ordinària
Núm.: 01/07

Amb l'ordre del dia següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. PRESENTACIÓ DE L'AVALUACIÓ DEL GRAU D'IMPLANTACIÓ DEL PLA ACCIÓ AMBIENTAL AL 2006

Presentarem la 7n. avaluació del Pla d'Acció Ambiental (PAA). La primera correspon als anys 1999 i 2000.
L'Ajuntament va constituir la Comissió Agenda 21 que és l'òrgan tècnic per a la coordinació i seguiment de l'Agenda 21. És a través de la informació, prèviament estructurada, dels diferents serveis que integren la Comissió que podem comprovar el grau d'implantació del PAA. La Comissió està integrada per Mobilitat, Protecció Civil, Policia Local, Serveis Municipals, Manteniment, Urbanisme, Obres, Sanitat, Imatge, Relacions Econòmiques i Institucionals, empreses públiques i patronats de Cultura i d'Esports.

3. PRESENTACIÓ DEL PLA DE SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 DE L'ANY 2006

Un any més presentarem els indicadors de sostenibilitat de la ciutat. Són més de 30 els indicadors i 12 subindicadors, dels quals en aquest primer trimestre en total podrem presentar donar compte de 36.

Aquesta bateria de dades diagnostiquen la situació en energia, aigua, territori, habitatge,€ que tenim a la ciutat.

4. INFORMACIÓ DEL PLA DE SEGUIMENT D'IMPLANTACIÓ DE L'ORDENANÇA D'ANTENES DE TELEFONIA

Després de l'aprovació del Pla especial urbanístic i de l'Ordenança, tindrem un seguit d'actuacions que serviran per donar puntual informació dels nivell immisions de contaminació electromagnètica.

5. DONAR COMPTE DEL GRUP DE TREBALL DE GESTIÓ DEL TERRITORI I QUALITAT DE VIDA

S'adjunta a aquesta convocatòria el document PROPOSTES PER AL FUTUR PEL PARC FORESTAL

6. VALORACIÓ I PROPOSTES, PER PART DELS I LES PARTICIPANTS, DEL TREBALL FET PEL CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT

Aquesta és la última reunió ordinària del Consell. Es proposa que les entitats i persones que conformen el Consell facin una valoració i propostes de futur per la propera etapa.

7. INFORMACIONS GENERALS

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell.

8. TORN OBERT DE PARAULES


Rebeu una salutació cordial,


Quiteria Guirao Abellán
Consellera delegada de Ciutat Sostenible

ANNEXES

1- Acta sessió anterior núm. 05/06
2- Propostes per al futur del Parc Forestal
3- Notícia del 31/1/2007 del web municipal: Mataró ja recull selectivament un 31% de la brossa orgànica generada