Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IMPEM. Modificació del decret de llista d'admesos/exclosos per elaborar una llisat d'espera d'experts docents en diferents especialitats

Escoltar

IMPEM. Modificació del decret de llista d'admesos/exclosos per elaborar una llisat d'espera d'experts docents en diferents especialitats

Dia
Hora
Lloc
IMPEM
Organisme

Ordre del dia

 

DECRET 634/2007 de 13 de desembre

 

Per decret núm. 626/2007, de 12 de desembre, s'ha aprovat la llista de persones admeses i excloses, per tal de participar en el procés selectiu per elaborar una llista d'espera d'experts/es docents, laborals temporals, amb destinació a programes promoguts per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i subvencionats per altres administracions públiques.

 

Amb posterioritat a aquest decret han arribat instàncies mitjançant correu i s'han detectat algunes errades.

 

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril i el Decret d'Alcaldia de data 16 de juny de 2007.

 

RESOLC:

 

Primer.- Esmenar la llista de persones admeses i excloses, per tal de participar en el procés selectiu per elaborar una llista d'espera d'experts/es docents, laborals temporals, amb destinació a programes promoguts per l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i subvencionats per altres administracions públiques:

 

ADMESOS:

 

§ Treballador/a familiar

 

Águila Morales, Javier

Aiguadé Aiguadé, Ramon

Alberdi Manonelles, Joan

Benitez Molina, Paqui

Bermejo González, Mª Carme

Blázquez Salcedo, Teresa

Carbonell i Bardera, M. Isabel

Chica Ramis, Anna

Coca Guillamet, Raquel

Codina Noguera, Teresa

Cortés Rodríguez, Marta

Crespo Bosch, Maria

Crespo i Albadalejo, Marta

Díaz Muñoz, Anna

Duro Cantero, Encarna

Esteban Carmona, Anna

Faura Bonell, Joana

García Fusté, Diego

Garcia Prieto, Antonio

Itxart Ros, Anna

Jordán Díaz, Débora

Leal Vilar, Eugenia

Liesa Vivancos, Gabriel

Mimbrero Gutierrez, Esther

Miranda Ruché, Xavier

Missé Diaz, Sandra

Morales Guarch, Angela

Moreno Fortes, Nicolas

Morera Vila, Judit

Muñoz Martí, Marta

Núñez Álvarez, Mª Jesús

Obón Bayod, Marta

Padilla Petreñas, Mª Rosa

Palacios Marin, Marta

Palenzuela Borderia, Magdalena

Pastor Micolau, Joan

Pérez Pérez, Miriam

Ponsa i moreno, Albert

Puy Cazorla, Mercè

Puyol Claramunt, Pilar

Reolid Dachs, Elisabet

Reyes Diaz, Paula Camila

Santaló Jané, Mª Mercedes

Sanyé Sallent, Ester

Soriano Cantero, Sónia

Suarez Blas, Víctor

Sureda Gil, Ariadna

Teruel Garriga, Tanit

 

§ Auxiliar de serveis a la llar i a la cuina

 

Aiguadé Aiguadé, Ramon

Benitez Molina, Paqui

Chica Ramis, Anna

Coca Guillamet, Raquel

Codina Noguera, Teresa

Cortés Rodríguez, Marta

Crespo Bosch, Maria

Crespo i Albadalejo, Marta

Díaz Muñoz, Anna

Duro Cantero, Encarna

Esteban Carmona, Anna

García Fusté, Diego

Garcia Prieto, Antonio

Itxart Ros, Anna

Miranda Ruché, Xavier

Morales Guarch, Angela

Morera Vila, Judit

Padilla Petreñas, Mª Rosa

Palacios Marin, Marta

Ponsa i moreno, Albert

Puy Cazorla, Mercè

Reolid Dachs, Elisabet

Reyes Diaz, Paula Camila

Santaló Jané, Mª Mercedes

Sayago i Gordillo, M. Àngels

Teruel Garriga, Tanit

 

§ Auxiliar de gerontogeriatria

 

Águila Morales, Javier

Aiguadé Aiguadé, Ramon

Alberdi Manonelles, Joan

Aran Elies, Elena

Badia Gomis, Josep Robert

Batlle Calafell, Judit

Benitez Molina, Paqui

Bermejo González, Mª Carme

Blázquez Salcedo, Teresa

Carbonell i Bardera, M. Isabel

Castan Delshorts, Alex

Chica Ramis, Anna

Coca Guillamet, Raquel

Codina Noguera, Teresa

Cortés i Martorell, Enric

Cortés Rodríguez, Marta

Crespo Bosch, Maria

Crespo i Albadalejo, Marta

Díaz Muñoz, Anna

Esteban Carmona, Anna

García Fusté, Diego

Garcia Prieto, Antonio

Jordán Díaz, Débora

Liesa Vivancos, Gabriel

Mimbrero Gutierrez, Esther

Miranda Ruché, Xavier

Missé Diaz, Sandra

Molina Màrmol, Olga

Morales Guarch, Angela

Moreno Fortes, Nicolas

Morera Vila, Judit

Niñerola Hähnle, Alexandra

Núñez Álvarez, Mª Jesús

Padilla Petreñas, Mª Rosa

Palacios Marin, Marta

Palenzuela Borderia, Magdalena

Pastor Micolau, Joan

Ponsa i moreno, Albert

Puy Cazorla, Mercè

Puyol Claramunt, Pilar

Ramírez Hernández, Sergio

Reolid Dachs, Elisabet

Reyes Diaz, Paula Camila

Sala Velázquez, Toni

Salgado Martín, Susana

Santaló Jané, Mª Mercedes

Santamaria Squires, Miguel

Sanyé Sallent, Ester

Suarez Blas, Víctor

Sureda Gil, Ariadna

 

§ Auxiliar d'informació turística

 

Alarcón Copete, Anna María

Bofill i Roca, Elisabeth

Calvo Rodríguez, Mireia

Caravaca Hidalgo, David

Duran García, Purificación

Gargallo Gallego, Laura

Ginesta Graell, Miriam

González Sánchez, Mercè

Iruela Jimenez, Sandra

Itxart Ros, Anna

Jiménez Martín, Laura

Leal Vilar, eugenia

Martínez Pascual, Sandra

Massaguer Bruguerolas, Marta

Muñoz Martí, Marta

Noguer Ventura, Cristina

Peidró Peinado, Anna

Ponsa i moreno, Albert

Reyes Cristóbal, Josué

Sánchez Aguilar, Elisabet

Serral Escoda, Nuria

Sevilla Soldado, Sonia

Sureda Gil, Ariadna

 

§ Dinamitzador/a turístic-comercial

 

Águila Morales, Javier

Alarcón Copete, Anna María

Bofill i Roca, Elisabeth

Calvo Rodríguez, Mireia

Caravaca Hidalgo, David

Colomer Casas, Oriol

Duran García, Purificación

Ezquerra, López, Gemma

Gargallo Gallego, Laura

Ginesta Graell, Miriam

González Sánchez, Mercè

Itxart Ros, Anna

Jiménez Martín, Laura

Leal Vilar, eugenia

Massaguer Bruguerolas, Marta

Moreno Fortes, Nicolas

Muñoz Martí, Marta

Ponsa i moreno, Albert

Reyes Cristóbal, Josué

Sánchez Aguilar, Elisabet

Sevilla Soldado, Sonia

Sureda Gil, Ariadna

 

EXCLOSOS

 

Franco Suárez, Luis Fernando, per manca de titulació requerida

Lull Soler, Anna, documentació presentada fora de termini.

 

Segon.- Aquesta llista s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si no s'hi presenten al·legacions.

 

Tercer.- Advertir que si alguna de les persones aspirants no reuneix totes i cada una de les condicions exigides a la respectiva convocatòria, no podrà ser contractada en cap cas.

 

Quart.- El calendari de les fases del procés de selecció és el següent:

 

Valoració de mèrits

 

14/12/2007

 

Prova de català

09'00 hores

20/12/2007

IMPEM, c/ Herrera, 70

Prova pràctica

12'00 hores

20/12/2007

IMPEM, c/ Herrera, 70

Entrevistes

A partir de les 08'30 hores

21/12/07

IMPEM, c/ Herrera, 70

 

 

LA PRESIDENTA DE L'IMPEM

Alícia Romero Llano

 

EL SECRETARI DELEGAT

Jordi Gayete Valls

En dono fe