Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 17/09/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 17/09/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7468/2007 de 13 de setembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern sessió del 17 de setembre de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de setembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 3 de setembre de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

3 Aprovació inicial del Projecte de millores de l'aparcament de Torre Llauder i del parc urbà de la Pollancreda, promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

4 Aprovació inicial del Projecte constructiu de millora de l'estadi d'atletisme de Mataró, promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

5 Aprovació inicial del Projecte dels treballs d'enderroc i consolidació d'edificis, previs a l'actuació arqueològica, del Sector de Can Cruzate, carrers d'en Palau, Santa Maria i del Carreró de Mataró, promogut per PUMSA i autorització per executar les obres.

6 Aprovació inicial del Projecte executiu de l'aparcament del Parc del Palau a Mataró, promogut per GINTRA, i autorització per executar les obres.

7 Aprovació de despesa a favor de l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit, GINTRA, en concepte d'aportació de capital.

-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA-79 "Modificació PGOM passeig Cabanellas -Entorn del Camp de Futbol".

9 Aprovació inicial de l'estudi de detall per la regularització de la fondària edificable de l'edifici del carrer Iluro 40-42-46 cantonada amb el carrer Unió 27.

-Servei d'Habitatge-

10 Ordre de retirada de caseta mòbil a la Riera de Can Cabot - La Ponderosa.

11 Ordre de retirada de rètol al c. Sant Antoni, 47, bxs.

12 Ordre de retirada de rètol al c. Churruca, 73-75, bx.

13 Ordre de retirada de rètol a la rda. Doctor Ferran, 24, bxs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor