Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió extraordinària del 13/06/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió extraordinària del 13/06/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

5166/2007 de 8 de juny

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió extraordinària del 13.6.2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DIMECRES 13 DE JUNY DE 2007, a TRES QUARTS DE VUIT DEL VESPRE, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 4 de juny de 2007.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor