Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 17/05/2007

Escoltar

Mesa de contractació. 17/05/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.


Dia: 17 de maig de 2007

Hora: 9:00 hores

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, 13 (1r soterrani)


Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques.

2.1.- Exp. 28/2007: obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques.

2.2.- Exp. 32/2007: servei de reg de l'arbrat de la ciutat.

2.3.- Exp. 33/2007: servei de manteniment de solars municipals

3.- Proposta adjudicació.

3.1.- Exp. 2/2007: adjudicació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, a favor de l'empresa "TEVA (Tecnologías Viales Aplicadas Teva, SL)", per un import de 39.153,76.-EUR, IVA, inclòs.

 

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 15 de maig de 2007.