Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 24/05/2007

Escoltar

Mesa de contractació. 24/05/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 24 de maig de 2007

Hora: 9:00 hores

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, 13 (1r soterrani)

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques

.

2.1.- Exp. 17-2007: obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, del municipi de Mataró.

2.2.- Exp. 31-2007: treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant.

2.3.- Exp. 36-2007: subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna.

3.- Proposta adjudicació

.

3.1.- Exp. 19-2007: adjudicació del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java a favor de l'empresa Sertec Soluciones Informáticas, S.A.U, per un import de 33.000.-EUR, IVA, inclòs.

La Secretària de la Mesa de Contractació
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 22 de maig de 2007.