Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 31/05/2007

Escoltar

Mesa de contractació. 31/05/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 31 de maig de 2007

Hora: 9:00 hores

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, 13 (1r soterrani)

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques

.

2.1.- Exp. 35-2007: obres projecte executiu enderroc edificis antic parc bombers.

3.- Proposta adjudicació

.

3.1.- Exp. 10-2007: adjudicació de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions de Mataró a favor de l'empresa "Fone Comunicaciones, SL", per un import de 102.000.-EUR, IVA, inclòs .

3.2.- Exp. 32-2007: adjudicació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat a favor de l'empresa " Fomento de Construcciones y Contratas, SA", per un import de 144.000.-EUR, IVA, inclòs.

3.3.- Exp. 36-2007: adjudicació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna a favor de l'empresa "Ascra Distribucions, SL", per un import de 37.613,28.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 1 i 8.334,86.-EUR, IVA, inclòs, pel que fa el lot núm. 2.

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 29 de maig de 2007.