Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del Dia Consell IMPEM. 25/04/2007

Escoltar

Ordre del Dia Consell IMPEM. 25/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA CONSELL IMPEM

Per ordre de la PRESIDENTA DE L'IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dimecres  25 d'abril a les 19 h., a la sala de reunions  de l'edifici del c/ Herrera,  núm. 70, amb el següent


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l' acta de la reunió celebrada el dia 28 de març de 2007

2. Propostes al Consell

2.1 Aprovació inicial compte general de l'exercici 2006

2.2 Aprovació inicial de l' increment retributiu de l' 1% del complement específic.

2.3 Aprovació inicial de la modificació de la plantilla del 2007 

2.4 Ratificació del Decret de la Presidenta nº 55/2007, de 8 de març, pel qual s'aprova el conveni regulador de la subvenció atorgada a la Unió de Botiguers per a la implementació del seu pla de dinamització comercial.

3. Informacions

3.1 Balanç del mandat 2003-2007

3.2 Recursos de reposició presentats a l'equiparació salarial del personal.

3.3 Donar compte de les contractacions realitzades per via d'urgència.

3.4 Bases reguladores de les subvencions destinades a afavorir la creació de llocs de treball estables

3.5 Atorgament subvencions en l'àmbit de la dinamització del comerç i el turisme.

3.6 Avant-projecte de  reforma del mercat de la Plaça de Cuba.

3.7 Sol·licitud de subvencions a la Generalitat en l'àmbit del comerç.  

3.8 Conveni per a la millora competitiva del comerç i la restauració en l'entorn urbà de la zona d'ubicació de la gran superfície comercial.         

3.9 Aprovació inicial de la modificació de la  regulació dels usos no comercials en planta baixa.

4. Precs i preguntes.


El secretari delegat

Jordi Gayete Valls

Mataró, 19 d'abril  de 2007