Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 13/06/2007

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 13/06/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

5167/2007 de 8 de juny

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari que tindrà lloc el dimecres 13 de juny de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 13 de juny de 2007, a les 20 hores, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries del dia 12 d'abril de 2007 i del dia 3 de maig de 2007.

2 Despatx Oficial.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor