Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 25/09/2007

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 25/09/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7745/2007 de 20 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Ple extraordinari sessió 25.9.2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 25 de setembre de 2007, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Quiteria Guirao Abellan

2 Modificació de l'acord sobre constitució de les comissions municipals informatives.

3 Modificació de l'acord de nomenament de representants municipals en diveres Entitats.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor