Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari 30/04/2007

Escoltar

Ple municipal extraordinari 30/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3770/2007 de 26 de abril

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari 30 d'abril de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 30 d'abril de 2007, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Procediment de formació de les meses electorals per a les Eleccions Locals de 27 de maig de 2007.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor