Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 30/10/2007

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 30/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8845/2007 de 26 de octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 30 d'octubre de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 30 d'octubre de 2007, a les 18 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2008.

 

-Servei d'Ingressos-

2 Aprovació provisional modificacions ordenances fiscals exercici 2008, i aprovació preus públics, tarifes i categories de carrers.

 

-Servei de Recursos Humans-

3 Aprovació de la plantilla del personal de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2008.

4 Aprovació de la plantilla del personal per a l'any 2008 de l'Institut Municipal d'Educació.

5 Aprovació de la relació de llocs de treball per a l'any 2008 de l'Institut Municipal d'Educació.

6 Aprovació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per a l'any 2008.

7 Aprovació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball del Patronat Municipal de Cultura per a l'any 2008.

8 Aprovació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball de l'Institut Municipal Promoció Econòmica per a l'any 2008.

9 Aprovació de la plantilla del personal per a l'any 2008 del Patronat Municipal d'Esports.

10 Aprovació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual per a l'any 2008.

11 Aprovació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball de l'Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró per a l'any 2008.

 

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor