Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari urgent 12/04/07

Escoltar

Ple municipal extraordinari urgent 12/04/07

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3349/2007 de 12 de abril

Assumpte:

Convocatòria Ple Municipal extraordinari urgent 12 d'abril de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dijous 12 d'abril de 2007, a les 18,50 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del caràcter urgent del Ple extraordinari.

2. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Antoni Valls i Pou a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

3. Prendre coneixement de la baixa del regidor Sr. Josep Lluís Martí i Julià com a membre del grup municipal de Convergència i Unió d'aquest Ajuntament.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor