Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa extraordinària d'Innovació i Presidència. 05/05/2008

Escoltar

Comissió Municipal Informativa extraordinària d'Innovació i Presidència. 05/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

Per ordre de la PRESIDENTA DE LA CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA, es convoca la sessió extraordinària que tindrà lloc el dilluns 5 de maig a les 9 del matí, a la sala de Juntes de l' IMPEM, carrer Herrera nº 70, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Propostes a la Junta de Govern Local.

- Llicències d'Activitats:

1. Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 577/2006-A, interposat per France Telecom España, SA, contra l'ordre de desconnexió dels sistemes sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil situada al Camí de Sant Crist, 27.

2. Propostes al Ple:

- Alcaldia:

1. Recurs de reposició del grup municipal de la CUP contra l'acord del Ple municipal de 7 de febrer de 2008, declarant no admetre a tràmit una sol·licitud del grup municipal de CiU, respecte la revisió d'ofici dels acords relatius al sector "illa Fàbregas i de Caralt".

-Institut Municipal de Promoció Econòmica:

1. Aprovació dels acords que es deriven del procés de reforma del mercat municipal de la Plaça de Cuba

3. Precs i preguntes.

El Secretari Artur Ridaura i García

Mataró, 29 d'abril 2008

NOTA: ELS EXPEDIENTS ES PODEN CONSULTAR A LA SALA DE JUNTES DE L€IMPEM, CARRER HERRERA, Nº 70.