Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissions Municipals Informatives de Serveis Territorials. 4/03/08

Escoltar

Comissions Municipals Informatives de Serveis Territorials. 4/03/08

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió especial número 6 , de conformitat amb l'art. 73.10 del ROM.

Dia: 4 de març de 2007.

Hora: 9.30 h

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre

 

1. Propostes al Ple.

 Urbanisme

1.1. Aprovació inicial del Reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal.

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró, 29 de febrer de 2008.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI DE VIDRE

 

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 5

Dia:  4 de març de 2008.

Hora: 9h.

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

1. Acta anterior del dia 12 març de 2008.

2. Despatx oficial

3.  Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials

Llistat general

3.1.Decrets de Serveis Territorials des del número 1160 fins al número 1825 des de la data 07.02.2008 fins a 27.02.2008.

Habitatge

FINQUES BIADA, SL € EDILBERTO SANCHEZ TENA € CARLOS CARPINTERO ALEGRE €

PEDRO DEL AMOR SANCHEZ € UNIPARK 2000, SL € CD CASAVIVA GIROMAR, SL € PROMOEGARA 99, SL € NEOLLAR  21, SCP € JOSEP M. CODINA FILBA CODINA I TERESA CLAVAGUERA VIÑALS € JOSEL, SL € MIGUEL ANGLADA CONSTRUCCIONES, SL € LOURDES BOSCH CASTELLA € GERONIMO CARMENO GONZALEZ.

4. Línies d'actuació

Obres

4.1. Aprovació del plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran   la contractació de les obres del Projecte executiu de reurbanització del carrer Massevà, mitjançant tramitació ordinària,procediment obert i  adjudicació per concurs. 

4.2. Aprovació del plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran la contractació pel  subministrament dels diferents lots de bens per l'equipament del Telecentre  de la nau de la Cooperativa "La obrera Mataronense", mitjançant tramitació ordinària i  procediments que correspongui.

4.3. Aprovació de la  Memòria Valorada  del monument al músic  Honorat Vilamanyà.

4.4. Aprovació Memòria Valorada del monument al Voluntariat.

4.5. Informació sobre  la formalització del conveni  entre el  Departament  de Política Territorial i Obres Públiques  i l'Ajuntament de Mataró  per al desenvolupament del projecte d'intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Excorxador (Quarta Convocatòria Llei de Barris).

Urbanisme

4.6. Donar compte al.legacions formulades al Pla Director Urbanístic de la reserva de sòl per l'establiment de la línia Ferroviària Orbital.

Manteniment i Serveis

4.7. Inici del procés de licitació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MA", que compren la Ronda del Cros i el carrer Mare de Deu de la Cisa.

4.8. Inici del procés de licitació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AS", que compren els carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre.

4.9. Inici del procés de licitació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OB", que compren els Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet.

5. Junta de Govern Local

Obres

5.1. Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer Massevà.

5.2. Aprovació dels diferents lots pel subministrament i equipament del Telecentre de la nau de la Cooperativa  "La Obrera Mataronense..

Manteniment i Serveis

5.3. Proposta d'aprovació de reglamentació i zonificació lumínica del terme municipal de Mataró, com a base del Pla d'adequació a la Ordenació Ambiental de l'Enllumenat.

5.4. Proposta d'aprovació del nou pressupost del "Projecte de millora urbana del barri de Cirera".

Habitatge

5.5. Ordre d'enderroc d'instal·lació de plaques solars al Camí de Cornisa, 22.

5.6. Ordre de retirada de rètol al carrer Rocafonda, 13 bxs.

6.   Propostes al Ple

Obres

6.1. Ratificar la Resolució 1250/2008 de 8 de febrer del Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment sobre l'aprovació de l'Addenda al Conveni de Cooperació entre el Departament d'Educació l'Ajuntament, relatiu a les obres de construcció  del CEIP M. Mercè Marçal i CEIP Montserrat Solà, augmentant l'aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Urbanisme

6.2. Aprovació definitiva de la modificació de l'estudi de detall d'ordenació volumètrica de  l'Escola Meritxell.

6.3. Aprovació definitiva de l'estudi de detall c/Gibraltar 3-13.

6.4. Aprovació definitiva de l'estudi de detall del solar del carrer Juan Carlos Panyó, 34.

6.5. Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana PMU-06 "Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt".

6.6.  Aprovació inicial de la modificació puntual PGOM "Entorns del carrer Biada.

Medi Ambient i Sostenibilitat

6.7. Promoció de l'ús i l'adquisició de fusta certificada a l'Ajuntament de Mataró.

Habitatge

6.8. Ordre d'executar les obres de reforç i substitució de les bigues malmeses al carrer Mare de Déu del Pilar, 3.

7.  Precs i preguntes

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró 29 de febrer de 2008.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI DE VIDRE.