Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. 19/11/2008

Escoltar

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. 19/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L., el dia 19 de novembre a les 19:00 hores, a la sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la reunió del dia 17 de setembre de 2008.

2.Donar compte de les resolucions del President del Consell d'Administració.

3. En relació a l'aparcament del barri de la Llàntia:

a)Proposta acceptació de la concessió demanial atorgada per l'Ajuntament de Mataró a favor de GINTRA.

b)Donar compte de les obres de construcció de l'aparcament realitzades per PUMSA per encàrrec de GINTRA.

c)Proposta contractació d'un préstec hipotecari per tal de finançar les obres de construcció de l'aparcament.

4. Sobrevinguts.

5. Precs i preguntes.

A l'espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

El President del Consell d'Administració

Oriol Batista Gázquez