Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA)

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Mataró,  18 de novembre de 2008

Benvolgut/da  senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions  Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 25 de novembre a les 19:00 hores, a la sala de reunions  de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:

1.      Acceptació, nomenament i presa de possessió del Sr. Francesc Casabella i Formatje com a vocal del Consell d'Administració.

2.      Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la reunió del dia 28 d'octubre de 2008.

3.        Donar compte de les resolucions del President del Consell d'Administració.

4.     Proposta contractació d'un préstec hipotecari per tal de finançar les obres de construcció dels locals i de l'aparcament situat en el subsòl de la parcel.la B, de l'edifici d'Equipament i Comercial de la Llàntia.

5.     Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l'adjudicació del moviment de terres de l'esplanada del carrer longitudinal interior de les tres illes del Pla de Millora Urbana El Rengle.

6.     Proposta adjudicació dels següents treballs:

a) Control de qualitat de les obres de construcció de les instal·lacions del Servei de Manteniment.

b) Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de construcció de les instal·lacions del Servei de Manteniment.

c) Direcció d'obres del Servei de Manteniment.

7.      Proposta autorització per procedir a l'adjudicació dels locals de l'edifici terciari de la illa III-.1-3 del Rengle.

8.      Proposta convocatòria concurs per la venda de l'edifici del carrer Moles núm. 3.

9.      Sobrevinguts

10.  Precs i preguntes.

A  l'espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment, 
El President del Consell d'Administració

Ramon Bassas i Segura