Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de la Gent Gran. 25/01/2008

Escoltar

Consell Municipal de la Gent Gran. 25/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Dia: Divendres 25 de gener de 2008

Hora: Primera convocatòria a les 9,30 h i segona convocatòria a les 10 h.

Lloc: Sala d'actes de Can Palauet, carrer Palau 32-34 de Mataró

Per indicació del President, del Consell Municipal de la Gent Gran, us convoco a la sessió de constitució del consell, amb el següent:

Ordre del dia

1.      Benvinguda del Sr. Alcalde € President

2.      Constitució del nou Consell Municipal de la Gent Gran.

3.      Informació sobre el procés de revisió dels Consells Municipals.

4.      Presentació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2008 referent a l'àmbit de la gent gran.

5.      Constitució de  les comissions de treball del Consell Municipal de la Gent Gran.

6.      Nomenament dels vocals al Consell de Ciutat.

7.      Informar sobre el procés de nomenament de l'assessor de l'experiència com a figura d'orientació i consulta en la presa de decisions que afecten a la gent gran.

8.      Precs i preguntes.

 

Mataró, 18  de gener de 2008

 

La secretària

Carla Mulet i Matas

 

  

Nota: cas que no podeu assistir, comuniqueu els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.