Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 22/09/2008.

Escoltar

Junta de Govern Local. 22/09/2008.

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7463/2008 de 18 de setembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 22 de setembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de setembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1          Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de setembre de 2008.

2          DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-

3          Adjudicació provisional obres del projecte de millora urbana al barri de Cirera (fase II)

4          Adjudicació provisional del subministrament i muntatge de tancaments de diferents àrees de jocs infantils.

5          Adjudicació provisional del servei d'automatització de la gestió d'expedients de compres, contractacions i comptabilitat.

6          Adjudicació provisional contractació de la gestió del servei Espai Jove de Rocafonda.

7          Adjudicació provisional de les obres del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització.

            -Servei de Recursos Humans-

8          Proposta de convocatòria procés selectiu de tècnic/a especialista delineació, funcionari/ària interí/na.

            CMI SERVEIS PERSONALS

            -Servei de Salut Pública i Consum- 

9          Modificació de l'import corresponent a l'avançament de les indemnitzacions als afectats pel brot de legionel·losi d'agost de 2002 a Mataró

            PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor