Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió extraordinària 11/02/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió extraordinària 11/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

1185/2008 de 7 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió extraordinària de l'11 de febrer de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns  11 de febrer de 2008, a les 9 hores i 15 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

1         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de la redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, de Mataró, i convocar licitació.     

2         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, i convocar licitació.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor