Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia Consell Plenari IME 25/03/2008

Escoltar

Ordre del dia Consell Plenari IME 25/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

 CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 25 de març de 2008

1a Convocatòria: 19.15 hores

2a Convocatòria: 19.30 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. 1a planta.

Per indicació de la presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 29 de gener de 2008.

2.Despatx oficial.

3.Línies d'actuació:

3.1.Creació de la Taula de Formació Professional

3.2.Programació entorn el 50è aniversari de la Formació Professional a Mataró.

4.Propostes al Consell:

4.1.Donar compte del decret de presidència sobre l'aprovació inicial de la liquidació del pressupost 2007.

4.2.Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2008 de l'Institut Municipal d'Educació.

4.3.Ratificar el decret 61/2008, de 8 de febrer, de resolució del procés de selecció per crear una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places d'auxiliar administratiu/va mitjançant el sistema de concurs de l'IME.

4.4.Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 4 de febrer de 2008, d'aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn.

4.5.Donar compte del decret d'Alcaldia 1626/2008, de 22 de febrer, d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament per al "Projecte Èxit" d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària del municipio al segon cicle de l'ESO de l'IES Josep Puig i Cadafalch.

5.Propostes al Ple:

5.1.Aprovar la proposta de preus públics per assistència i estada a Escoles Bressol i sobre ensenyaments especials a establiments municipals (escoles d'adults, activitats formatives als centres cívics i altres serveis educatius de l'IME) per al curs 2008-2009.

6.Informacions de la Presidència

7.Precs i preguntes

Mataró, 17 de març de 2008

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

  • S'adjunta documentació relativa a la liquidació del pressupost de l'IME 2007 i la proposta de preus públics per al curs 2008-2009.
  • Els expedients es poden consultar a les oficines de l'IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.
  • Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.