Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 11/02/2008

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 11/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

1158/2008 de 6 de febrer

Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari 11 de febrer de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 11 de febrer de 2008,  a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 ORDRE DEL DIA

1          Formació de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals de 9 de març de 2008.

2         Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 1157/2008 de 6 de febrer de delegació de competències de Via Pública.

3         Moció d'Alcaldia de modificació composició Comissió Informativa Municipal de Via Pública.

4         Moció d'Alcaldia de canvi de representant en l'Associació Municipal del Transport Urbà i en l'Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor